கனேடியப் பழங்குடிகள்: ஒப்பந்தங்களும் குடியேறியவர்களும் – பகுதி 3

எழுத்தும் ஏமாற்றும்
வாய்மொழியும் நம்பிக்கையும்

வட அமெரிக்காவில் ஆதிக்குடி மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தமக்கேயுரிய பண்பாட்டுடனும் சிக்கலான அரசியல் பொருளாதார உறவுகளுடனும் ஏற்கனவே வாழ்ந்து வந்துள்ளார்கள் என்பதை கடந்த பகுதிகளில் பார்த்தோம்.  பிரிட்டிஸ், பிரானஸ், மற்றும் ஐரோப்பியர்கள் இவர்களது நிலங்களை நோக்கி வந்தபோது இந்த புதிய மக்களுடன் தாம் வியாபாரம் செய்வதற்கும் அரசியல் கூட்டுறவை வைத்திருப்பதற்குமான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்துள்ளன என நம்பினார்கள். இவர்களுடனான ஒப்பந்தங்கள் எவ்வாறு இவர்களது வாழ்வை மாற்றியது என்பதையும் கனடா என்ற நாடு எவ்வாறு உருவாகியது என்பதையும் இங்கு பார்க்கலாம்.

ஆறு பழங்குடி மக்களின் தேசங்கள் இணைந்து தமக்குள் ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கியிருந்தனர். இதன் பெயர்  Haudenosaunee (hoe-dee-no-SHOW-nee). “வீட்டை கட்டிய மக்கள்” என அர்த்தம் பெறும்.  இதற்கு Iroquois என இன்னுமொரு பெயர் உள்ளது. இவர்கள் தமக்கிடையில் ஒப்பந்தங்களை செய்வதற்கு ஒரு முறை வைத்துள்ளார்கள். அத்திலாந்திக் கடற்கரைகளில் கிடைக்கின்ற பல்வேறு கடற்சிப்பிகளை (whelk shell, quahog, or hardshelled clams ) கொண்டு  ஊதா நிற சிறிய உருளை குழாய்களையும் வெள்ளை மணிகளையும்  Wampum உருவாக்குவார்கள். இவற்றை சணல் கயிற்றினுடாக ஒன்றிணைத்து two-row wampum belt  இரு வரி மணிப் பட்டிகளை உருவாக்குவார்கள். இதன் மூலமே தமது வரலாற்றையும் சட்டங்களையும் நிர்வாக முறைமைகளையும் பதிவு செய்து பாதுகாத்து வந்தார்கள். காலனிய குடியேற்றக்காரர்களுடனும் இவ்வாறான சிக்கலான அமைப்புகளைக் கொண்ட பட்டிகளைக் கொண்டே ஒப்பந்தங்களையும் உடன்பாடுகளையும் செய்தார்கள்.  மேலும் இவை ஒருவரின் அதிகாரங்களை வெளிப்படுத்தும் சான்றுகளாகவும் வாய்மூல உடன்பாடுகளை பதிவு செய்கின்ற வழிகளாகவும் இருந்தன.  இன்று இவை பழங்குடி மக்களின் அன்றைய இராஜதந்திர உறவுகளுக்கான சான்றுகளாக இருக்கின்றன. இந்த இருவரி மணிப் பட்டிகள் முக்கியமான நிகழ்வுகளின் நினைவுகளைப் பதிவு செய்யவும் பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். மேலும் இவற்றை உத்தியோகபூர்வமான சந்திப்புகளுக்கும் ஆன்மீக நிகழ்வுகளுக்கும் கொண்டுவருவார்கள். மேலும் சட்டவரைவிலான பண்பாட்டு மரபுகளைப் பாதுகாக்கவும் குறிக்கவும் மூகமுடிகள், மிருகத் தோல் போர்வைகள் என பலவகையான  பொருட்களையும் பயன்படுத்தினார்கள்.

பழங்குடி மக்களின் நிலங்களுக்குள் அழையாவிருந்தாளிகளாக ஊடுருவிய புதிய மனிதர்களை “ஒல்லாந்தர்களை” எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என கூடி ஆராய்ந்தபோது உருவானதே முதலாவது ஒப்பந்தம். பழங்குடி மக்களுக்களின்  (Haudenosaunee) தலைவர்களுக்கும்  ஒல்லாந்தைச் (டச்சுக்காரர்) சேர்ந்த காலனித்துவ அதிகாரிகளுக்கும் இடையில் இவ்வாறான முதலாவது ஒப்பந்தம் 1613யில் கைச்சாத்திடப்பட்டது. மணிகளாலும் சிற்பி உருளைகளாலும் செய்யப்பட்ட இருவரி பட்டியான Gusweñta இதன் குறியீடாக  இருக்கின்றது.  எல்லாப் பட்டிகளைப் போலவும் இதுவும் வெள்ளை மணிகளாலும் உதா நிற உருளைகளாலும் செய்யப்பட்டது. இந்தப் பட்டியலில் காணப்படும் வெள்ளை மணிகளால் செய்யப்பட்ட மூன்று வரிக் கோடுகளும் (shared tenets of friendship, peace, and “forever”)  நட்பையும் அமைதியையும் எப்பொழுதும் பங்கிடுவோம் என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஊதாநிறக் கோடும் பழங்குடி மக்களினதும் ஒல்லாந்தர்களினதும் அந்த மக்களினதும் அவர்களது வாழ்க்கை முறைகளையும் குறிப்பதாகும்.  வாழ்க்கை எனும் நீரோட்டத்தில் பரஸ்பர மரியாதைகளுடன் மற்றவரின் விடயங்களில் தலையிடுவதில்லை என்ற உறுதிப்பாட்டுடன் அருகருகே ஒன்றாகப் பயணிப்போம் என்பதை உணர்த்துவதாகும். இவ்வாறான அர்த்தங்களையும் புரிந்துணர்வுகளையும் கொண்டே இதன் பின்னான காலங்களில் பழங்குடி மக்களின் பிரதிநிதிகள் பிரான்சுடன் 1701 யிலும் பிரிட்டிசுடன் 1763   யிலும் இதுபோன்ற இருவரிப் பட்டி ஒப்பந்தங்களை உருவாக்கினார்கள்.

ஐரோப்பிய வரலாற்றையும் பழக்கவழக்கங்களையும் பொறுத்தவரை ஒப்பந்தம் என்பது சட்டபூர்வமான உடன்பாடாகும். இதில் ஒப்பந்தம் இட்டவர்களின் உரிமைகளும் கடமைகளும் வரையறை செய்யபட்டிருப்பதுடன்  சர்வதேச சட்டங்களால் பாதுகாக்கப்படுவதாகும்.மேலும் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இறையாண்மையுள்ள தேசங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளினுடாக  உடன்பாடு காணப்பட்டு எழுதப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தங்கள் இத் தேசங்களுக்கு இடையிலான உறவுகளையும் பாதுகாக்கும். ஆனால் வடஅமெரிக்காவில் பழங்குடி சமூகங்களும் காலனித்துவ சக்திகளும் இவ்வாறான ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக வேறுபட்ட மரபுகளையும் புரிந்துணர்வுகளையும் கொண்டுள்ளார்கள். இந்தப் புரிந்துணவுகள் இவர்களின் சொந்த சமூக, அரசியல், பொருளாதார பழக்கவழக்கங்களினுடாகப் பகிரப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காலனித்துவத்திற்கு முற்பட்ட பழங்குடி மக்களின் இவ்வாறான ஒப்பந்தங்கள் ஒரே மாதிரியானவையல்ல. மாறாக ஏற்கனவே பார்த்ததைப் போல இந்த ஒப்பந்தங்கள் பழங்குடி மக்களின் சட்டங்களையும் மரபுகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் பழக்கவழங்கங்களையும் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கும். இந்தப் புரிந்துணர்வுகளும் கோட்பாடுகளும் எல்லாப் பழங்குடி மக்களுடனும் அவர்களின் தேசங்களுடனும் பகிரப்பட்டும் அனைவரும் இதற்குப் பொறுப்பு ஏற்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கும். கனேடிய அரசுடனான சமகால பிரச்சனைகளையும் முரண்பாடுகளையும் தீர்ப்பதற்கு கூட, பழங்குடி மக்கள் தமது ஒப்பந்த மரபையும் இந்த உடன்பாடுகள் வெளிப்படுத்தும் நோக்கங்களையும் அவர்களுக்கு விளக்கி கூறுவதுடன் அதனை மதிக்கும்படியும் வலியுறுத்துகின்றார்கள்.

ஐரோப்பிய அரசுகள் தமக்குள் பழங்குடிகள் தொடர்பாக முரண்பட்டும் மோதிக்கொண்டும் இருந்தபோதும் வடஅமெரிக்காவை நோக்கிப் பயணித்தார்கள். இந்த மோதல்களை மாபெரும் மொன்றியல் அமைதி ஒப்பந்தம் (Great Peace of Montreal Treaty ) முடிவுக்கு கொண்டுவந்தது.  1701ம் ஆண்டு புதிய பிரான்சும் வட அமெரிக்காவின் மத்தியிலும் கிழக்கிலும் வாழ்ந்த நாற்பது பழங்குடி மக்களுக்கும் இடையில் இந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டு பல ஆண்டுகள் அமைதியை ஏற்படுத்தியது. இவ்வாறான ஒப்பந்தங்கள் பழங்குடி மக்களுக்கும் காலனிய சக்திகளுக்கும் இடையில் அமைதியையும் கூட்டுச் செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுப்பதற்கான அடித்தளங்களை இட்டது. அதேநேரம் இதற்கு சோதனைகளும் வந்து உடைபட்டது மட்டுமல்ல ஐரோப்பிய அரசுகள் தங்களுக்கு இடையிலான மோதல்களையும் முரண்பாடுகளையும் வட அமெரிக்காவிற்கும் கொண்டுவந்தார்கள்.

பழங்குடி மக்களுக்கும் காலனிய குடியேற்றவாதிகளுக்கும் இடையில் மேற்குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தங்களைப் போல ஐந்து கட்டங்களாக நடைபெற்ற ஒப்பந்தங்களின் உருவாக்கமே வட அமெரிக்காவில் கனடா என்ற நாடு உருவாவதற்கு காரணமாகியது. பிரிட்டிசும் அதன் பழங்குடி மக்கள் தேசங்களின் ஆதரவு சக்திகளும் வட அமெரிக்காவின் கிழக்குப் பகுதியில் இருந்த பிரான்சினதும் இவர்களின் ஆதரவு பழங்குடி மக்களினதும் ஆதிக்கத்தை தோற்கடித்தார்கள். இதன்பின் முதலாவது அமைதிக்கும் நட்புறவுக்குமான ஒப்பந்தங்கள் (Peace and Friendship Treaties)  1725 -1779க்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்டன.  பிரிட்சார் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியபின் உருவான முரண்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கு தம் நலன் சார்ந்தும் அதேநேரம் பழங்குடி மக்களின் மரபுகளையும் உள்வாங்கி இராஜதந்திரங்களின் அடிப்படையில் உருவான ஒப்பந்தம் இதுவாகும். இந்த ஒப்பந்தத்தை Mi’kmaq, Maliseet, and Passamaquoddy (இவை இன்றைய  Maine, New Hampshire, New Brunswick, and Nova Scotia பிரதேசங்கள்) சேர்ந்த பழங்குடி மக்களின் பிரதிநிதிகளும் பிரிட்டிஸ் பிரதிநிதிகளும் கைச்சாத்திட்டனர். அமெரிக்க சுதந்திர போர் முடிவுற்றபின்  (1776 -1883) பழங்குடி மக்கள் தம் அதிகாரத்தை காலனிய சக்திகளிடம் இழந்தார்கள். மேலும் காலனித்துவ அதிகாரம் என்பது இராணுவத்திடமிருந்து சிவில் அதிகாரிகளிடம் கொடுக்கப்பட்டது. அவர்கள்  “நாகரிகமான சமூகத்தைக்” (“civilization”) கட்டியெழுப்புகின்ற பணியை ஆரம்பித்தார்கள்.

காலனிய குடியேற்றவாதிகள் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி தம் ஆக்கிரமிப்பை தொடரும் பொழுதும் ஹிரோன். சுப்பீரியர் (Lake Huron and Lake Superior) வாவிகலுள்ள இடங்களில் முரண்பாடுகள் உருவாகின. குடியேற்றக்காரர்களுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. ஒன்றினைக்கப்பட்ட காலனிய கனடா தனது பிரதிநிதியாக  William Benjamin Robinson என்பவரை பேச்சுவார்த்தைக்கு அனுப்பியது. பழங்குடிகள் முதலில் மறுத்தார்கள். பின் தயக்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தனர். றொபின்சன் பழங்குடிகளின் வேட்டையாடுதல் மீன்பிடித்தல் உரிமைகளை உறுதிசெய்தார். இருப்பினும் பழங்குடிகள் கேட்ட அனைத்துடனும் உடன்படவில்லை.  ஒன்டாரியோவின் வட மேற்கில் குடியேற்றங்கள் நடைபெறவும் பழங்குடிகள் தேர்வு செய்த இடங்களில் அவர்கள் வாழ்வதற்கும் 1850யில்  நடைபெற்ற இந்த இரண்டாவது  றொபின்சன் ஒப்பந்தங்கள் வழி செய்தது. இந்த ஒப்பந்தங்களை Robinson-Huron and Robinson-Superior Treaties எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை எதிர்காலத்தில் செய்யப்பட்ட Western Canada’s Numbered Treaties ஒப்பந்தங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருந்தன.

1849ம் ஆண்டு ஹட்சன் பே கம்பனி வன்கூர் தீவில் குடியேற்றக் காலனி ஒன்றை உருவாக்கியது.  இவர்கள் ஏற்கனவே இருந்த பழங்குடிகள் தொடர்பாக சிறிய அக்கறையைக் காட்டினார்கள். அதேநேரம் குடியேற்ற காலனியின் தலைமையாளராக இருந்த James Douglas ஹட்சன் பே கம்பனி அதிகாரிகளின் விருப்பத்திற்கும் எதிராக பழங்குடிகளிடமிருந்து காணிகளை வாங்க 14 ஒப்பந்தங்களை கைச்சாத்திட்டார்.  இதுவே மூன்றாவது 1850-1854 டக்கிளஸ் ஒப்பந்தங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஒப்பந்தங்கள் பழங்குடி மக்களின் நிலங்களின் மீதான உரிமையை இல்லாமல் செய்கின்றது எனவும் வெறுமனே மீன்பிடிக்கவும் தம் கிராமங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான உரிமையை மட்டுமே வழங்குவதாக ஹட்சன்பே கம்பனிகள் கூறின. ஆனால் பழங்குடி மக்கள் இவை காணிகள் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தமல்ல மாறாக அமைதிக்கான ஒப்பந்தம் என்றும் மேலும் பழங்குடி மக்களும் புதிய குடியேற்றவாதிகளும் இந்த நிலங்களைப் பகிர்ந்து ஒன்றாக அமைதியாக வாழலாம் எனவும் புரிந்துகொண்டனர்.

 இன்றைய கனடாவின் வடமேற்குப் பகுதி Rupert’s Land  வியாபரம் செய்வதற்காக ஹட்சன் பே  கம்பனிக்கு 1670ம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும் இவர்கள் இந்த நிலங்களின் உரிமையாளர்கள் அல்ல. இந்தப் பகுதிகளில் குடியேற்றங்களோ அல்லது வேறு ஏதாவது செய்வதாக இருந்தாலும் உள்ளுர் பழங்குடிகளுடன் தொடர்புகொள்ள வேண்டியிருந்தது. இந்தக் காணிக்கள் பின்பு Earl of Selkirk க்கு வழங்கப்பட்டபோது பழங்குடி மக்கள் குழுக்களான Cree, Assiniboine, Saulteaux, and Métis இவர்களுடன் ஆலோசிக்கப்படவில்லை. இதை சரிசெய்வதற்காக 1817ம் ஆண்டு பழங்குடிகளின் Chief Peguis உட்பட நான்கு தலைவர்கள் Earl of Selkirk உடன் ஒப்பந்தம் செய்தார்கள். இந்த ஒப்பந்தமானது நிலத்தை அவருக்கு அளித்ததாக கனேடிய அரசு கூறியது. ஆனால் 1863யில் Chief Peguis இதனை மறுத்து அவ்வாறான நோக்கம் கொண்டதல்ல என அறிக்கை விட்டார். இருப்பினும் இந்த நிலத்தை பழங்குடி மக்களுடன் உரையாடாமல் கனேடிய அரசு ஹட்சன் பே கம்பனியிடமிருந்து வாங்குவதற்கான வேலைகளை முன்னெடுத்தது. ஆகவே பழங்குடி மக்கள் இதற்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள். இது Red River Resistance of 1869-1870 என அழைக்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக Métis பழங்குடி மக்கள் Louis Riel தலைமையில் கனேடிய அரச பிரதிநிதிகள் தம் நிலத்திற்குள் வருவதற்கு எதிரான போராட்டத்தை 1869ம் ஆண்டு முன்னெடுத்து அவர்களை வரவிடாமல் தடுத்து வெற்றிகண்டனர். இதன் தொடர்ச்சியாக இவரது தலைமையில் ஒரு மாகாண அரசாங்கத்தை அமைத்து கனேடிய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடாத்தினார்கள். இதன் ஒரு வெளிப்பாடுதான் Manitoba Act of 1870 ஒப்பந்தமாகும். (ஆனால் இந்த ஒப்பந்தத்தில் உறுதி வழங்கிய அடிப்படையில் Métis பழங்குடிகளுக்கான காணிகள் வழங்கப்படவில்லை என கனேடிய உயர் நிதிமன்றம் 2013ம் ஆண்டு தீர்ப்பு வழங்கியது. )

இருப்பினும் முரண்பாடுகளும் புரிதலின்மைகளும் தொடர்ந்தன. தலைமறைவாக இருந்த Métis பழங்குடிகளின் தலைவர்  Louis Riel தன் நிலத்திற்கு வந்து போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார். Big Bear, Poundmaker போன்ற பழங்குடி தலைவர்களும் தவிர்க்க முடியாமல் இவருக்கு ஆதரவாகப் போராடினார்கள். ஆனால் அரசு இராணுவம் கொண்டு இவர்களது போராட்டத்தை ஒடுக்கி Louis Riel யை சரணடைய செய்து தூக்குத் தண்டனை அளித்தது. இதன்பின்னரும் Big Bear போன்ற சில பழங்குடி தலைவர்கள் கையொப்பம் இட மறுத்ததுடன் தொடர்ச்சியாக நல்லதொரு உடன்படிக்கைக்கான கோரிக்கையை முன்வைத்தார்கள். அதேநேரம் Sweetgrass, Wihkaskokiseyin, and Mistawawis  போன்ற தலைவர்கள் ஆறாவது உடன்படிக்கையில் கையொப்பம் இட்டார்கள். இவர்களில் Sweetgrass பழங்குடி மக்களால் வெறுக்கப்பட்டார். இறுதியாக உடன்பாடு காணப்பட்டு Big Bear உட்பட பல தலைவர்கள் ஆறாவது உடன்படிக்கையில் கையொப்பம் இட்டார்கள்.

நான்காவது 1871 முதல் 1921 வரை இடப்பட்ட ஐம்பத்தி ஆறு  ஒப்பத்தங்கள். இந்த ஒப்பந்தங்கள் செய்வதற்கு பல்வேறு அக புற காரணங்கள் இருந்தன. அமெரிக்காவினால் மேற்கு நிலங்கள் அபகரிக்கப்படலாம் என்ற பயம் புறக் காரணமாக இருந்தது. அதேநேரம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர வேண்டிய தேவை கனேடிய அரசுக்கு இருந்தமை அகக் காரணமாக இருந்தது. இக் காலங்களில் செய்யப்பட்ட பல ஒப்பந்தங்களில் பின்வருவன பழங்குடி மக்களுக்கு உறுதி செய்யப்பட்டன. தமக்கான இருப்பிட வசதிக்கான நிலம், வருட வருமானம், அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்களில் வேட்டையாடவும் மீன் பிடிப்பதற்குமான உரிமைகள். இவற்றுடன் நாகரிக வாழ்க்கைக்குப் பழக்கப்படுத்துவதற்காக குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கும் கல்வித் திட்டங்களும் பாடசாலைகளும் நிறுவுதல் மற்றும் அலைந்து திரியும் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து நிரந்தரமாக வாழ்வதற்கான விவசாய வழிமுறைகளையும் பயிற்சி செய்வது போன்ற கூறுகள் இந்த ஒப்பந்தங்களில் இணைக்கப்பட்டன. இந்த ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிட்ட பழங்குடித் தலைவர்கள் மேற்குறிப்பிட்டவற்றை நடைமுறைப்படுத்த ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள்.

பழங்குடி மக்களைப் பொறுத்தவரை இந்த உடன்பாடுகள் எல்லாம் எல்லாவற்றையும் காலனிய அரசுக்கு தரைவார்ப்பதல்ல. மாறாக வளங்களையும் நிலங்களையும் அனைவரும் பகிரும்  உரிமைகளையும் கடமைகளையும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றே புரிந்து கொண்டார்கள். மேலும் இரண்டு அரசுகளுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தமாகவே கருதினார்கள். ஆனால் கனேடிய அரசைப் பொறுத்தவரை பழங்குடி மக்கள் முழுமையாக சரணடைந்துள்ளார்கள் எனவும் இவர்கள் அரச சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் எனவும் புரிந்துகொண்டார்கள். இவ்வாறான வாய்மொழி எழுத்து வழி ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான வேறுபட்ட புரிதல்களுக்கு வேறுபட்ட பண்பாடுகளும் மொழிகளும் காரணங்களாக இருந்தன.

ஐந்தாவது 1975 தொடக்கம் இன்றுவரை செய்யப்பட்ட நவீன ஒப்பந்தங்கள். அதேநேரம் கனடா முழுவதும் இவ்வாறான 500 மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது. மேலும் கனடாவின் தெற்கு ஒன்டாரியோவில் 1779-1849க்கு இடையில் பழங்குடி குழுக்களுக்கும் பிரிட்டிசாருக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட உடன்பாடுகளும்  தொடர்பாடுகளும் கூட ஒப்பந்தங்களாக கருதப்பட்டன.

மேற்குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் போதும் பொருளாதார அரசியல் சமூக இயக்கங்களின் ;விளைவாக ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் விளைவாக காலனிய சக்திகளாக உருவெடுத்தவர்கள்  (பின்பு அரச அதிகாரங்களாக பரிணமித்தவர்கள் ) இந்தக் கண்டத்தை தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர போட்டி போட்டார்கள்.  வர்த்தக உறவுகள். போர்க்கால இராஜதந்திரங்கள், குடியேற்றங்களின் அதிகரிப்பினால் ஏற்படும் அழுத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் போன்ற அனைத்துக்கும் அதிகாரிகள் பழங்குடி மக்களுடன் உடன்பாடுகளுக்கு வரவேண்டி இருந்தது.  இதன் விளைவாக பழங்குடி மக்களின் விவகாரங்களும் வடக்கு அபிவிருத்தியும் என்ற துறை கனேடிய அரசில் உருவாக்கப்பட்டு பழங்குடி மக்களுடனான உரையாடல்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக கனேடிய அரசு பழங்குடி மக்களின் நில உரிமையை ஏற்றுக் கொண்டது. இப்பொழுது கனேடிய அரசு பல முன்னேற்றகரமான உடன்படிக்கைகளை பழங்குடி மக்களுடன் செய்கின்றது. இருப்பினும் பல முரண்பாடுகள் தொடர்கின்றன.

அல்பேட்டா பல்கலைக்கழத்தின் பழங்குடி மக்களின் பீடம் நடாத்தும் பழங்குடி மக்கள் தொடர்பான கற்கை நெறியின் மூன்றாவது பகுதி இது.

உசாத்துணைகள்
Blake, Raymond B. 2011. Narrating a Nation: Canadian History Pre-Confederation.

Toronto, ON: McGraw-Hill Ryerson.

Borrows, J. 1997. “Wampum at Niagara: The Royal Proclamation, Canadian legal

history, and self-government.” In Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays

on Law, Equality, and Respect for Difference, edited by Michael Asch, 155–172.

Vancouver, BC: University of British Columbia Press.

—. (2010). Canada’s Indigenous Constitution. Toronto, ON: University of Toronto

Press.

Carter, Sarah. 1991. Lost Harvests: Prairie Indian Reserve Farmers and Government

Policy. Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press.

Carter, Sarah. 1999. Aboriginal People and Colonizers of Western Canada to 1900.

Toronto, ON: University of Toronto Press.

Claxton, N. 2007. “Douglas Treaty” Tsawout First Nation.

http://www.tsawout.com/about-tsawout/48-history-douglas-treaty;

Fee, Margery. (2015). Literary land claims: The “Indian land question”: From Pontiac’s

War to Attawapiskat. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press.

Goodstriker, Wilton. 1996. “Introduction.” In, The True Spirit and Original Intent of Treaty

7, edited by Walter Hildebrandt, Dorothy First Rider, and Sarah Carter, 3–65.

Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Greer, Allan. 2005. Mohawk Saint: Catherine Tekakwitha and the Jesuits. Oxford:

Oxford University Press.

Indigenous and Northern Affairs Canada. Comprehensive Claims. https://www.aadnc%5B1%5Daandc.gc.ca/eng/1100100030577/1100100030578

—. “Peace and Friendship Treaties” . https://www.aadnc%5B1%5Daandc.gc.ca/eng/1100100028589/1100100028591

—. The Numbered Treaties. https://www.aadnc%5B1%5Daandc.gc.ca/eng/1360948213124/1360948312708

—. Summaries of Pre-1975 Treaties. https://www.aadnc%5B1%5Daandc.gc.ca/eng/1370362690208/1370362747827

—. “Upper Canada Land Surrenders and the Williams Treaties (1781-1862)”.

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1360941656761/1360941689121

28

Hildebrandt, Walter, Dorothy First Rider, and Sarah Carter, eds. 1996. The True Spirit

and Original Intent of Treaty 7. Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press.

Madill, D.F.K. 1981. “British Columbia Indian Treaties in Historical Perspective.” Treaty

Research Reports, Research Branch, Corporate Policy, Department of Indian

and Northern Affairs. http://www.aadnc%5B1%5Daandc.gc.ca/eng/1100100028952/1100100028954.

McLeod, Neal. 1999. “Rethinking Treaty Six in the Spirit of Mistahi Maskwa (Big Bear).”

Canadian Journal of Native Studies 19 (1): 69–89.

—. (2014). Indigenous poetics in Canada. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University

Press.

Miller, J.R. 1991. Sweet Promises: A Reader on Indian-White Relations in Canada.

Toronto, ON: University of Toronto Press.

—. 2000. Skyscrapers Hide the Heavens: A History of Indian-White Relations in

Canada, 3rd ed. Toronto, ON: University of Toronto Press.

— 2009. Compact, Contract, Covenant: Aboriginal Treaty Making in Canada. Toronto,

ON: University of Toronto Press.

Morris, Alexander. 1991. The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the

North-West Territories: Including the Negotiations on which they were Based,

and Other Information Relating Thereto. Saskatoon, SK: Fifth House Publishing.

Muller, Kathryn V. 2007. “The Two “Mystery” Belts of Grand River: A Biography of the

Two Row Wampum and the Friendship Belt” The American Indian Quarterly 31

(1): 129–164.

Nunavut Tunngavik Incorporated. Nunavut Land Claims Agreement.

Onondaga Nation. “Two Row Wampum –

Guswenta.”http://www.onondaganation.org/culture/wampum/two-row-wampum[1]belt-guswenta

Parmenter, Jon. 2010. The Edge of the Wood: Iroquois, 1534-1701. Winnipeg, MB:

University of Manitoba Press.

Price, R. 1999. The Spirit of the Alberta Indian Treaties. Edmonton, AB: University of

Alberta Press.

Ray, Arthur J., Miller, Jim, and Tough, Frank. 2002. Bounty and Benevolence: A History

of Saskatchewan Treaties. Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press.

29

Simpson, Audra. 2014. Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler

States. Durham, NC: Duke University Press.

Sprague, Douglas. 1980. “The Manitoba Land Question, 1870-1882.” Journal of

Canadian Studies 15 (3): 74–84.

St. Germain, Jill. 2009. Broken treaties: United States and Canadian relations with the

Lakotas and the Plains Cree, 1868-1885. Lincoln, NB: University of Nebraska

Press.

Steckley, John, and Bryan D. Cummins. 2008. Full Circle: Canada’s First Nations.

Toronto, ON: Pearson Prentice Hall.

Surtees, R.J. (1986)” Treaty research report: The Robinson treaties (1850)”. Treaties

and Historical Research Centre, Indian and Northern Affairs Canada.

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100028974/1100100028976,

Supreme Court of Canada. 2013. “Manitoba Metis Federation Inc. v. Canada (Attorney

General) https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/12888/index.do

Tobias, John. 1991. “Protection, Civilization, Assimilation: An Outline History of

Canada’s Indian Policy.” In Sweet Promises: A Reader on Indian-White Relations

in Canada, edited by J. R. Miller, 127–144. Toronto, ON: University of Toronto

Press.

“Two Row Wampum – Guswenta.” 2014. Onondaga Nation. February 22.

http://www.onondaganation.org/culture/wampum/two-row-wampum-belt%5B1%5Dguswenta/

Wicken, William C. 2002. Mi’kmaq Treaties on Trial: History, Land, and Donald Marshall

Junior. Toronto, ON: University of Toronto

பழங்குடி மக்கள்: வணிகமும் காலனித்துவமும்

முன்னோக்கிப் பார்க்க பின் நோக்கிப் பார்த்தல்!
இன்று கனடா என அழைக்கப்படுகின்ற நாட்டில் முதன் முதலாக  ஐரோப்பியர்களுக்கும் பழங்குடிகளுக்கும் ஏற்பட்ட தொடர்பைப் பற்றி கதைக்க வேண்டும். கனடா ஒரு தேசமாக அதன் வரலாற்றைப் பற்றி  கதைப்பதற்கு காலனித்துவத்தைப் பற்றி கதைக்காமல் நாம் கடந்து செல்ல முடியாது. 

Arikara | History, Culture, & Beliefs | Britannica

காலனித்துவம் என்பது குறிப்பிட்ட மக்கள் கூட்டம் (colonizers) ஒன்று இன்னுமொரு மக்களை  கூட்டத்தைக் (colonized)கட்டுப்படுத்தி அதிகாரம் செய்வது என சொல்லலாம். அதாவது இன்னுமொரு மக்கள் கூட்டத்தின் நிலத்தையும் அதன் வளங்களையும்  ஆக்கிரமிப்பதும் சுரண்டுவதுமாகும். மேலும் அந்த மக்கள் கூட்டத்தின் வாழ்வுமுறையை சிதைப்பது மட்டுமல்ல அழிப்பதுமாகும்.  இதன் நீட்சியாக இந்த நிலங்களில் தாம் குடியேறுவதற்கு ஏற்றவகையில் மாற்றுவதாகும். ஜரோப்பாவில் பல்வேறு காலனித்துவ ஆக்கிரமிப்பாளர் குழுக்கள் இருந்தன. இருக்கின்றன. இவர்கள் உலகத்திலுள்ள ஆபிரிக்கா, ஆசியா, அவுஸ்ரேலியா, மட்டுமல்ல அமெரிக்க கண்டங்களையும் ஆக்கிரமித்து தமது காலனித்துவ நாடுகளாக்கினர். இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இன்றும் தொடர்கின்றன. காலனித்துவம் என்பது ஒரு தொடர் செயற்பாடு.

Nakoda: The Assiniboine People - The Stone Sioux - History & Culture - YouTube

காலனித்துவம் தொடர்பான பல பார்வைகள் உள்ளன. எல்லாவிதமான காலனித்துவ செயற்பாடுகளும் ஒரே நேரத்திலோ அல்லது படிமுறை வளர்ச்சியிலோ நடந்தவையல்ல. காலனித்துவம் என்பது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கி இருக்கும். முதலாவது பழங்குடி மக்களின் அரசியல், பொருளாதாரம், சமூகம், ஆன்மீகம் போன்ற சகல வற்றையும் உள்ளடக்கிய வாழ்வு முறைகளை மாற்றுவது. இரண்டாவதாக வெளியிலிருந்து அரசியல் அடிப்படையில் கட்டுப்படுத்தும் முறைமையை உருவாக்குவது. மூன்றாவதாக பழங்குடி மக்களை பொருளாதார ரீதியாக காலனித்துவத்திடம் தங்கியிருப்பதற்கு நிர்ப்பந்திப்பது. நான்காவது மிகவும் மோசமான கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற சமூக சேவைகளை பழங்குடி மக்களுக்கு வழங்குவது.  இச் செயற்பாடுகளின் விளைவுகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கும் (காலனித்துவத்திற்கும்) காலனித்துவத்திற்கு உட்பட்ட ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் இடையில் பாரிய சமூக இடைவெளிகளை உருவாக்கின்றன. இவை இனத்துவ அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுவதால் நிறுவனமயப்பட்ட இனவாதத்தையும் ஊக்குவிக்கின்றது. இச் செயற்பாடுகள் கனடாவில் பல நூற்றாண்டுகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றன. இதுவே இன்று நாம் பார்க்கும் கனடா நாடு. இவ்வாறான ஐரோப்பிய காலனித்துவ செயற்பாடுக்கள் நடைபெற்றிருக்காவிட்டால் இன்று நாம் பார்க்கும் கனடா மிகவும் வேறுபட்ட ஒன்றாக இருந்திருக்கும்.

Innu History

ஐரோப்பியர்கள் அத்திலாண்டிக் சமுத்திரத்தைக் கடப்பதற்கு பல காலத்திற்கு முன்பே வட அமெரிக்க பழங்குடி மக்களின் வரலாறு ஆரம்பித்துவிட்டது. இது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு சொந்தக் கதைகளும் சிறப்பான துடிப்பான சிக்கலான தொடர்பாடல் முறைகளும் போக்குவரத்துப் பாதைகளும் இருந்தன. மேலும் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த வாழ்வு முறைகளும் அறிவைத் தேடும் வழிகளும் காணப்பட்டன. இரத்த உறவுகளாலும் வியாபார வலைப்பின்னல்களாலும் இவர்களுக்கிடையில் உறவுகள்  இருந்தன. அடிப்படைத் தேவைகளுக்கான வியாபாரங்களை விட ஆடம்பர பொருட்களுக்கான வியாபாரங்களும் நடைபெற்றன. செம்பு, முத்துகள் செய்வதற்கான கடற்சிற்பிகள், உபகரணங்கள் செய்வதற்கான  எரிமலைக் கற்கள், flints எனப்படும் சுண்ணாம்புக் கற்கள், மற்றும் ஒருவகை மீனிலிருந்து செய்யப்படும் எண்ணைகள் என்பன முக்கியமான விற்பனைப் பொருட்களாகும்.  கரையோர பழங்குடி மக்களால் பல்லாயிரக்கணக்கான  ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த மீன் எண்ணை வியாபாரத்தால் இப் பாதைகள் கிரீஸ் பாதைள் (grease trails) எனவும் அழைக்கப்பட்டன. Mandan and the Arikara போன்ற பழங்குடிகள் தம்மிடமிருந்த அதிகப்படியான சோளத்தை மிருக தோல் மயிருக்காகவும்  இறைச்சிக்காகவும் Assiniboine பழங்குடிகளுடன் பண்டமாற்று செய்தார்கள். இவர்களின் வியாபார நிகழ்வுகளில் ஒரு கூரு நேர்மறையான உறவுகளையும் கூட்டுறவையும் வளர்ப்பதாக இருந்தன. இதன்போது பரிசுகளும் பரிமாறப்படுவது முக்கியமான நிகழ்வுகள். இவர்களுக்கு விலை உயர்ந்த மதிப்புக்கூடிய பொருட்கள் என ஒன்றுமில்லை. அனைத்தும் தமது மற்றவர்களின் தேவைகளுக்கானவையே இருந்தன.  பொருட்கள் மீது சொந்தம் கொண்டாடுவதுமில்லை. இதற்கு இவர்கள் கால நிலைகளுக்கு ஏற்ப இடம் மாறுவதும் காரணமாக இருந்தது. அதேநேரம் ஒருவர் வீடில்லாமல் பசியில் இருக்கும் போது மற்றவர்களிடம் அதிகமான சொத்துகள் இருப்பது இவர்களைப் பொறுத்தவரை அர்த்தமற்றது. ஏனெனில் இவர்களைப் பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு மனிதரும் பெறுமதியானவர்கள்.

wendat by corsogill on emaze

காலனித்துவத்தின் சிக்கல்

ஐரோப்பியர்களின்  குறிப்பாக ஆங்கிலேய, பிரஞ்சு ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் வருகையுடனையே கனடாவை “கண்டுபிடித்ததாக” கூறுவார்கள். ஆனால் நிச்சயமாக பழங்குடி மக்களைப் பொருத்தவரை இது கண்டுபிடிப்பேயல்ல. ஏனெனில் ஐரோப்பியர்கள் “கண்டுபிடித்த” வட அமெரிக்க நிலத்தில் பழங்குடி மக்கள் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளாக ஏற்கனவே வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். மேலும் இவர்கள் வருவதற்கு முன்பே பழங்குடிகள் தாம் வாழ்கின்ற இந்த நிலத்தைப் பற்றி நன்றாக அறிந்தும் வைத்திருந்தனர். 

வட அமெரிக்காவில் ஆரம்ப குடியேற்றம் 1000 ஆண்டளவில் இன்றைய நியூபவுன்லான்ட் என்ற இடத்தில் சிறியளவில் நடைபெற்றதாக தொல்லியலாய்வுகளின் அடிப்படையில் அறியப்படுகின்றது. இக் குடியேற்றம் எவ்வளவு காலங்கள் இருந்தன என்பதை அறிய முடியவில்லை. சில வருடங்களாக இருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகின்றது. பழங்குடி மக்களை வன்முறையாளர்களாகவும் குடியேறியவர்களை விரட்டிவிட்டார்கள் எனவும் குடியேறியவர்களின் குறிப்புகள் கூறுகின்றன. இதன்பின்பு 1400வரை பழங்குடிகள் எந்தவிதமான குடியேற்றவாதிகளையும் ;காணவில்லை. பதினாறாம் நூற்றாண்டளவிலையே Basque whalers and French whalers  கிழக்குகரையோரம் வாழ்ந்த பழங்குடி மீன்பிடிப்பவர்களை சந்தித்து  அவர்களுடன் வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பித்தனர். இக் காலங்களில் இந்த சந்திப்புகள் ;சாதாரணமானவையாக இருந்தன. ஐரோப்பிய தேசங்களைப் பொருத்தவரையும் மீன்பிடித் துறையில் இலாபம் ஈட்டுவதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். குடியேறுவதோ ஆதிக்கம் செய்வதோ இவர்களின் முதல் அக்கறையாக இருக்கவில்லை. ஆனால் இந்த சந்திப்புகள் மிருகத்தோல்மயிர் வியாபாரத்திற்கான அடித்தளத்தை இட்டது எனலாம். இந்த வியாபாரம் நடைபெறும் வரை மிருகத்தோல்மயிர் எந்தவிதமான பெறுமதியையும் பழங்குடி மக்களிடம் கொண்டிருக்கவில்லை. இதன்பின்புதான் பொருட்களுக்கு பெறுமதி உள்ளது என்பதை உணர்ந்தார்கள். தாமும் அதைச் சேகரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். இதன் தொடர்ச்சியாக கரடி, மான், நரி, எருமை போன்ற பல மிருகங்களும் அதன் தோல்களும் முக்கியமான மூலப் பொருட்களாயின. இதன் விளைவாக Beaver போன்ற மிருகங்கள் குறைந்து இல்லாமல் போயின.

Samuel de Champlain | The Canadian Encyclopedia

மிருக தோல்மயிர் வியாபாரம் வடஅமெரிக்க பழங்குடி மக்களுக்கும் ஐரோப்பியர்களுக்கும் 1400களில் ஆரம்பமாகி 250 வருடங்களாக நடைபெற்றன. இந்த வியாபாரம் வணிக முயற்சியாக காலனித்துவ இயக்கத்தை  செயற்படுத்தியது எனலாம். சிறியளவில் நடைபெற்ற இந்த வணிகம் சிக்கலான ஒன்றாக வளர்ச்சியடைந்தது. இவ்வாறான மூலப் பொருட்களைப் பெற்று பொருட்களை உற்பத்தி செய்து விற்றமையினால் ஐரோப்பிய பொருளாதாரம் நன்மையடைந்தது. இதனால் ஐரோப்பியர்களுக்கு குறைந்த விலையில் இவ்வாறான மூலப்பொருட்கள்  அதிகம் கிடைக்கக்கூடிய காலனித்துவ நாடுகள் தேவைப்பட்டன. அதேநேரம் இவ்வாறான பயனுள்ள மதிப்புள்ள மூலப்பொருட்களை தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க பல்வேறு ஐரோப்பிய தேசங்களுக்கிடையில் போட்டிகளும் வன்முறைகளும் நடைபெற்றன. இவ்வாறான சிந்தனை முறையையே  வணிகம் என்கின்றனர். இப்படி எளிமையாக சிந்திப்பதையே வணிகவாத பொருளாதார சூத்திரம் என்கின்றனர்.  இது இலாபத்தைப் பெறுவதிலையே நம்பிக்கை உள்ளது. 1500 -1700 வரையான காலங்களில் இவ்வாறான ஐரோப்பிய சட்டங்களும் நடைமுறைகளுமே பின்பற்றப்பட்டன. இக்கால உலகமயமாக்களில் ஐரோப்பியர்கள் தூரத்திலிருக்கின்ற நாடுகளை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் அதிகாரம் செய்வதற்கான திட்டங்களை மேற்கொண்டனர்.

Donnacona - Wikipedia

கனடாவின் வரலாற்றை எழுதும் போது  Giovanni Caboto (also known as John Cabot) in 1497, Jacques Cartier in 1534, and Martin Frobisher in 1576 போன்ற கண்டுபிடிப்பாளர்களின் வருகையுடனையே ஆரம்பிக்கின்றமை தூரதிர்ஸ்டமானது. பழங்குடிகள் தாம் முதன் முதலில் கண்ட ஐரோப்பியர்கள் தொடர்பாக பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
“வித்தியாசனமான தோற்றமுடிடைய ஆண்கள் நீரைக் கடந்து வந்தார்கள். ….அவர்களது தோல்கள் பனியைப் போல வெள்ளையாக இருந்து…முகங்களில் நீளமான மயிர்கள் இருந்தன.. நீரைக் கடந்த வந்தவர்களின் படகுகள்  மிகப் பெரிதாக இருந்தது மட்டுமல்ல இராச்சத பறவைகளுக்கு இருப்பதைப் போல பெரிய வெள்ளைச் சிறகுகள் இருந்தன.”

“இந்த ஆண்களிடம் நீண்டதும் கூரானதுமான கத்திகள் காணப்பட்டன. இதைவிட நீளமான கறுப்புக் குழாய்களைக் கொண்டு பறவைகளையும் மிருகங்களையும் குறிபார்த்தனர். எங்களது புகைத்தல் குழாய்களிலிருந்து புகை வருவதைப் போல இந்தக் குழாய்களும் புகைகளை உருவாக்கி வானத்தில் பரவவிட்டன. மேலும் இவற்றிலிருந்து நெருப்பு வந்ததுடன் ஒருவிதமான பயங்கர சத்தத்தையும் உருவாக்கின.”

1497ம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் கொடியுடன் Giovanni Caboto தனது முதலாவது பயணத்தை ஆரம்பித்து அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தைக் கடந்து இன்றைய கனடாவின் நியூபவுன்லான்ட் அல்லது லாபோடோர் என்ற இடத்தில் இறங்கினார். உண்மையில் அவரது நோக்கம் ஆசியாவின் விலையுயர்ந்த சந்தைகளுக்கான பாதைகளைக் கண்டுபிடிப்பதேயாகும். அவரது முதல் பயணத்தில் பழங்குடிகளை சந்தித்ததற்கோ அல்லது அவர்களுடன் வியாபாரம் செய்ததற்கோ எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. இருப்பினும் கப்பலைவிட்டு இறங்காத அவர் இந்த நிலத்தை இங்கிலாந்தின் ஏழாவது அரசர் ஹென்றிக்கு உரித்துடையது என உரிமை கூறினார். இரண்டாம் முறையும் அரசரின் ஆதரவுடன் பயணம் செய்தார். இதன்பின் வந்த அடுத்த முப்பது வருடங்களில் (1500 -1528) போர்த்துகீசர், ஸ்கொட்டிஸ் உட்பட பல ஐரோப்பியர்கள் இந்த இடத்தில் வியாபாரம் செய்யவும் கொள்ளையடிக்கவும் வந்தனர்.

User:Donnacona - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

1534ம் ஆண்டு முதன் முதலாக பிரான்சிலிருந்து லோறன்ஸ் வாவிவரை வந்த Jacques Cartier பழங்குடிகள் பெரியளவில் இருந்த இடங்களில் தமது குடியேற்றங்களை அமைத்தார். மேலும் Mi’kmaq பழங்குடிகளுடன் வெற்றிகரமாக வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் இவர் மேலும் உள்நோக்கி கியூபெக் வரை சென்றார். இங்குதான் இவர்  பல முதல் தவறுகளைச் செய்தார். முதல் சிலுவையை நட்டு அதில் “பிரான்சின் அரசர்” என எழுதினார். பழங்குடிகளின் தலைவர் Chief Donnacona இந்த நிலம் தனது எனவும். இங்கு தனது அனுமதியில்லாமல் எதுவும் செய்யக்கூடாது எனக் கூறியதாக Cartier தனது குறிப்பில் குறிப்பிடுகின்றார். இதற்கு தனது கப்பலின் திசையை அறிவதற்காகவே இதனை நட்டேன் என தான் கூறியதாக குறிப்பிடுகின்றார். அதேநேரம் Chief Donnacona வின் மகன்கள் இருவரையும் கடத்தி தனது பயணத்திற்கும் தேடுதல்களுக்கும் வழிகாட்டிகளாகப் பயன்படுத்தினார். இரண்டாவது பயணத்தின்போது பழங்குடிகளின் தலைவரையே  Chief Donnacona கடத்திக் கொண்டு பிரான்சிக்குச் சென்றார். இவர்கள் அனைவரும் அங்கு இறந்தனர். மூன்றாவது பயணத்தின் போது 1541யில் குடியேற்றம் ஒன்றை அமைத்தபோதும் பழங்குடிகளின் அனுமதி பெறாமையினால் காலனித்துவத்தின் முதல் முயற்சி 1543யில் முடிவுற்றது. 1603யில் Samuel de Champlain கியூபெக்கின் சிறிய நகரான Taddoussacக்கு வந்ததுடன் பழங்குடி மக்களுடன் சுமுகமான உறவைப் பேணினார். மீண்டும் 1608ம் ஆண்டு வந்தபோது கியூபெக் நகரை “கண்டுபிடித்ததாக” குறிப்பிடப்படுகின்றது.

French explorer Jacques Cartier's arrival in the St … stock image | Look and Learn

இவ்வாறு தம்மை வளர்த்துக் கொண்ட ஐரோப்பியர்கள் இப் பிரதேசங்களில் அகல கால் பதித்து தம்மை நிலைநாட்டும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர். அதில் ஒன்றுதான் ஆங்கில பணக்கார வியாபாரிகள் ஹட்சன் பே கம்பனியை Hudson’s Bay Company (HBC) நிறுவியமையாகும். இவர்களுக்குப் போட்டியாக கனடாவின் மேற்குப்பகுதியில் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பணக்கார வியாபாரிகள் வடமேற்கு கம்பனியை North West Company (NWC) உருவாக்கினார்கள். இறுதியாக இவர்கள் இணைந்து ஒரு பலமான வியாபார சக்தியாக உருவானார்கள். தொடர்ச்சியாக பொருளாதார அரசியல் ரீதியாக தம்மை உறுதியாக நிலைநாட்டிக் கொண்டனர்.

Hudson's Bay Company - Students | Britannica Kids | Homework Help

இவ்வாறு வியாபார செயற்பாடுகள் ஒரு புறம் நடைபெற மறுபுறம் இதனால் ஏற்பட்ட மனித உறவுகளால் பழங்குடி மக்களும் ஐரோப்பியர்களும் இணைந்த  Métis போன்ற புதிய இனங்கள், தேசங்கள் உருவாகின. இதேநேரம்  பழங்குடி மக்கள் குழுக்களுக்கிடையில் அதிகாரத்துவ வியாபாரப் போட்டிகளும் நடைபெற்றன எனக் கூறப்படுகின்றது. பழங்குடி மக்களைப் பல வகைகளில் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமாக்கியது. மேலும் ஒரு இடத்தில் வாழ வேண்டிய தேவைகளையும் உருவாக்கியதனால் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வில் பண்பாட்டில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. இவர்களும் கத்தி, பானை, கோடாலி, ஊசி, கேத்தில் போன்ற ஐரோப்பிய பொருட்களுடன் பரிச்சையமானார்கள். முதலில் மிருக தோல்மயிர் வியாபாரம் பழங்குடி மக்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது என உணரவைக்கப்பட்டது.இரண்டாவதாக இந்த வியாபாரத்தினுடாக ஐரோப்பிய பொருட்களில் தங்கியிருப்பதற்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்டார்கள். மூன்றாவதாக இந்த வியாபாரத்தின் முழு கட்டுப்பாட்டையும் அதிகாரத்தையும் ஐரோப்பியர்கள் தம் வசப்படுத்தியபின் பழங்குடி மக்கள் எதிர்மறையான விளைவுகளை எதிர்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.மேலும் இந்த வியாபார உறவுகளினால் பெரியம்மை தொற்று பல்லாயிரக்கணக்கான பழங்குடி மக்களை அழித்தது. சுமார் மூன்றில் ஒரு பகுதி மக்கள் இறந்தார்கள்.

Fur traders - Fur trading in early North America

1492க்கு முன்பு  இருந்த பழங்குடி மக்களின் சனத் தொகை தொடர்பான பல்வேறுவிதமான விவாதங்கள் காணப்படுகின்றன. மத்திய அமெரிக்காவையும் மெக்ஸ்சிகோவையும் தவிர்த்து வட அமெரிக்காவில் 1.2 – 2.6மில்லின் மக்கள் வாழ்ந்ததாக வரலாற்றுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதைவிட அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் எனவும் நம்பப்படுகின்றன. இதைவிட வடமேற்கு கரையோரங்களில் 200,000 அதிகமான பல்வேறு தேசங்களைச் சேர்ந்த பழங்குடி மக்கள் வாழ்த்திருக்கலாம் என நம்பப்படுகின்றன. இன்றைய தெற்கு ஒன்டாரியோவான கிழக்கின் கிராமங்களில் விவசாயம் செய்து வாழ்ந்த வையன்டொட் அல்லது ஹிரோன் பழங்குடிகளே அன்று கனடாவின் அதிக சனத் தொகையினராக இருந்தனர். 20,000 இருந்து 33,000 வரையில் பல்வேறுபட்ட பழங்குடிகள் வாழ்ந்துள்ளனர். காலனித்துவத்தின் வருகையல் மேற்கில் சனத் தொகையில் பாரிய விழ்ச்சி காணப்பட்டது.

தொடரும்…
மீராபாரதி
இக் கட்டுரை கனேடியப் பழங்குடிகள் தொடர்பான கற்கைகளை  அல்பேட்டா பல்கலைக்கழகத்தில் இலவசமாக கற்பதனுடாக அதன் இரண்டாவது  பாடத்திட்டத்தை தழுவி மொழிபெயர்ப்பதனுடாக எழுதியதாகும்.

Donnacona - Wikipediaஉசாத்துணைகள்

Brown, Craig. 2012. Illustrated History of Canada. McGill-Queen’s Press.

Bumsted, J. M. 2008. Lord Selkirk: A Life. Winnipeg, MB: Univiersity of Manitoba Press.

Burnett, Kristin, and Geoff Read, eds. 2012. Aboriginal History: A Reader. 2nd ed. Don

Mills, ON: Oxford University Press.

Colpitts, George. 2014. Pemmican Empire: Food, Trade, and the Last Bison Hunts in

the North American Plains, 1780–1882. New York, NY: Cambridge University

Press.

Daschuk, James W. 2013. Clearing the Plains Disease, Politics of Starvation, and the

Loss of Aboriginal Life. Canadian Plains Studies, 65. Regina Sask: University of

Regina Press.

Devine, Heather. 2004. The People Who Own Themselves: Aboriginal Ethnogenesis in

a Canadian Family, 1660-1900. Calgary, AB: University of Calgary Press.

Dickason, Olive Patricia. 2009. Canada’s First Nations: A History of Founding Peoples

from Earliest Times. 4th ed. Don Mills: Oxford University Press.

Dickason, Olive Patricia, and William Newbigging. 2015. A Concise History of Canada’s

First Nations. 3rd ed. Don Mills, ON: Oxford University Press.

Dolin, Eric Jay. 2011. Fur, Fortune, and Empire: The Epic History of the Fur Trade in

America. New York, NY: W. W. Norton & Company.

Draper, David. 2012. ‘Mmm, Meat Cake’. Field & Stream 117 (7): 36.

Foster, John Elgin, R. C. Macleod, and Theodore Binnema. 2001. From Rupert’s Land

to Canada. Edmonton, AB: University of Alberta.

Frideres, James S. 2012. Aboriginal Peoples in Canada. 9th ed. Toronto: Pearson.

Gaudry, Adam. 2016. ‘Respecting Métis Nationhood and Self-Determination in Matters

of Métis Identity’. In Aboriginal History: A Reader, edited by Kristin Burnett and

Geoff Read, Second edition, 152–163. Oxford University Press.

Gelo, Daniel J. 2016. Indians of the Great Plains. New York, NY: Routledge.

Gordon, Irene Ternier. 2013. The Laird of Fort William: William McGillivray and the

North West Company. Victoria; Vancouver; Calgary: Heritage House Publishing

Ltd.

Harris, Cole, and Geoffrey J Matthews. 1987. Historical Atlas of Canada. Vol. 1.

Toronto: University of Toronto Press. http://site.ebrary.com/id/10291556.

Hogue, Michel. 2015. Metis and the Medicine Line: Creating a Border and Dividing a

People. First edition.. UPCC Book Collections on Project MUSE. Chapel Hill, NC:

The University of North Carolina Press.

Hughes, Michael. 2016. ‘Within the Grasp of Company Law: Land, Legitimacy, and the

Racialization of the Métis, 1815–1821’. Ethnohistory 63 (3): 519–540.

doi:10.1215/00141801-3496811.

Ingstad, Helge, and Anne Stine Ingstad. 2000. The Viking Discovery of America: The

Excavation of a Norse Settlement in L’Anse Aux Meadows, Newfoundland. St.

John’s, NF: Breakwater Books.

Innis, Harold Adams. 1999. The Fur Trade in Canada: An Introduction to Canadian

Economic History. Toronto: University of Toronto Press.

Kardulias, P. Nick. 1990. ‘Fur Production as a Specialized Activity in a World System:

Indians in the North American Fur Trade’. American Indian Culture and Research

Journal 14 (1): 25–60. doi:10.17953/aicr.14.1.38033m5812pv6853.

Kelly, Robert L. 2013. The Lifeways of Hunter-Gatherers: The Foraging Spectrum. New

York, NY: Cambridge University Press.

Macdougall, Brenda, and Nicole St-Onge. 2013. ‘Rooted in Mobility: Metis Buffalo[1]Hunting Brigades’. Manitoba History, no. 71 (Winter): 21–32.

Miller, J. R., ed. 1991. Sweet Promises: A Reader on Indian-White Relations in Canada.

Toronto: University of Toronto Press.

———. 2004. Lethal Legacy: Current Native Controversies in Canada. Toronto:

McClelland & Stewart.

Milloy, John S. 1990. The Plains Cree: Trade, Diplomacy and War, 1790 to 1870.

Winnipeg, MB: University of Manitoba Press.

O’Toole, Darren. 2013. ‘From Entity to Identity to Nation: The Ethnogenesis of the

Wiisakodewininiwag (Bois-Brûlé) Reconsidered’. In Metis in Canada: History,

Identity, Law and Politics, edited by Christopher Adams, Ian Peach, and Gregg

Dahl, 143–204. Edmonton, AB: University of Alberta.

Palmer, Jessica Dawn. 2011. The Dakota Peoples: A History of the Dakota, Lakota and

Nakota through 1863. Jefferson, NC: McFarland.

Payne, Michael. 2004. The Fur Trade in Canada. Toronto: J. Lorimer and Company.

Podruchny, Carolyn. 2006. Making the Voyageur World: Travelers and Traders in the

North American Fur Trade. Lincoln, NB: University of Nebraska Press.

Ray, Arthur J. 2015. Indians in the Fur Trade: Their Roles as Trappers, Hunters, and

Middlemen in the Lands Southwest of Hudson Bay, 1660-1870. Toronto:

University of Toronto Press.

———. 2016. An Illustrated History of Canada’s Native People: I Have Lived Here since

the World Began. 4th ed. McGill-Queen’s Press.

‘RCAP Report–Royal Commission on Aboriginal Peoples’. 1996. Federal Government

of Canada Vol. 1. Ottawa, ON: Indian and Northern Affairs (INAC).

http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071115053257/http://www.ai

nc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgmm_e.html.

Smith, Dennis. 2008. ‘Convergence: Fort Peck Assiniboines and Sioux Arrive in the Fort

Peck Reigion, 1800–1871’. In The History of the Assiniboine and Sioux Tribes of

the Fort Peck Indian Reservation, Montana, 1800-2000, edited by David Reed

Miller, Joseph R. McGeshick, Dennis Smith, and James Shanley, 41–64. Fort

Peck, MA: Montana Historical Society.

Spraakman, Gary. 2015. Management Accounting at the Hudson’s Bay Company: From

Quill Pen to Digitization. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

St-Onge, Nicole, Carolyn Podruchny, Brenda Macdougall, and Maria Campbell, eds.

2012. Contours of a People: Metis Family, Mobility, and History. New Directions

in Native American Studies. Norman, OK: University of Oklahoma Press.

Thomas, David Hurst. 2013. Exploring Ancient Native America: An Archaeological

Guide. New York; London: Routledge.

Thorner, Thomas, and Thor Frohn-Nielsen, eds. 2009. A Few Acres of Snow:

Documents in Pre-Confederation Canadian History. Toronto, ON: University of

Toronto Press.

Tough, Frank. 1996. As Their Natural Resources Fail: Native Peoples and the

Economic History of Northern Manitoba, 1870-1930. Vancouver: UBC Press.

Trigger, Bruce. 1986. Natives and Newcomers: Canada’s ‘Heroic Age’ reconsidered.

Montreal: McGill-Queen’s Press.

Trigger, Bruce G. 1987. The Children of Aataentsic: A History of the Huron People to

1660. Kingston, ON: McGill-Queen’s Press.

Voyageur, Cora J., David Newhouse, and Dan Beavon, eds. 2011. Hidden in Plain

Sight: Contributions of Aboriginal Peoples to Canadian Identity and Culture.

Toronto: University of Toronto Press

கனேடியப் பழங்குடிகள் : ஒவ்வொரு குழந்தையும் முக்கியமானது.

Every Child Matters

கனேடிய மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 30 திகதியை  உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான தேசிய விடுமுறை நாள் என அறிவித்திருக்கின்றது. இந்த நாளில் குடியேற்றவாதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டாய வதிவிடப் பாடசாலைகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டபின், திரும்பாத, திரும்பிய பழங்குடி மக்களின் குழந்தைகளை நினைவு கூர்கின்றார்கள். மேலும் பழங்குடி குழந்தைகளை கௌரவிக்கவும் கட்டாய வதிவிடப் பாடசாலை முறைமை பழங்குடி சமூகங்களில் எவ்வாறான  தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின என்பதை கனேடிய சமூகங்களுக்கு அறிவுட்டவும் இந்த நாளை ஓரேஞ் ஆடை நாள் (orange shirt day)எனவும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். இது 2013ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த நினைவு கூரலை  உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான தேசிய நிலையம் (https://nctr.ca/ )ஒரு வார கால அறிவூட்டல் நிகழ்வாக செப்டம்பர் 27-அக்டோபர் 1ம் திகதிவரை நடாத்துகின்றது. நாம் கனேடிய நாட்டில் குடியேறியவர்களாக பழங்குடி மக்களிடம் மன்னிப்பை கோரும் அதேவேளை,  இந்த நாட்டில் நாம் வாழ்வதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்காமைக்கும் அவர்களுக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம். அந்தவகையில் இந்த நாள் தொடர்பாக தெரிந்திருப்பதுடன் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களாக நாம் பழங்குடி மக்களின் போராட்டங்களில் உணர்வுத் தோழமையுடன் பங்களிக்க வேண்டும். அந்தவகையில் அல்பேட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் பழங்குடி மக்களின் கற்கைகளுக்கான பீடம் பழங்குடி மக்கள் தொடர்பான ஒரு பாடநெறியை இலவசமாக பன்னிரெண்டு வாரங்களுக்கு கற்பிக்கின்றது. அந்த கற்கை நெறியைத் தொடர்வதுடன் அங்கு கற்றதை தமிழ் வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து பங்களிக்கும் முயற்சியில் இத் தொடரை எழுதுகின்றேன். இங்கு எழுதப்படுபவை நான் ஆய்வு செய்தவையல்ல. மாறாக கற்றதை மொழிபெயர்த்து தருகின்றேன். மேலும் அறிய ஆவலுடையவர்கள் உசாத்துணைகளை தேடி வாசிக்கலாம். இக் கட்டுரைத் தொடரில் பழங்குடிகள் அல்லது ஆதிக் குடிகள் என்று மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றேன். பூர்வீக குடிகள் என்ற சொல் தமிழ் இல்லை என்பதாலும் வடமொழியுடன் தொடர்புடையதாலும் தவிர்க்கின்றேன். (நன்றி சேரன்)

இக் கட்டுரையானது பல்வேறு பழங்குடி மக்களின் உலகப் பார்வைகள் தொடர்பான சில தகவல்களை கொண்டிருக்கும். கனடாவிலுள்ள எல்லாப் பழங்குடிகள் தொடர்பாகவும் இங்கு கற்பது சாத்தியமில்லை. மாறாக நான்கு திசைகளிலுமுள்ள நான்கு தேசங்களும் எவ்வாறு இடத்திற்கு இடம் வேறுபடுகின்றன என்பதை கவனிப்பதாக மட்டுமே இருக்கும். இந்தப் பார்வைகள் பழங்குடி மக்களுக்கும் குடியேறியவர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பாடல்களைப் புரிந்துகொள்ள உதவலாம்.

Map maker provides pre-contact look of Canada | Ammsa.com

கனேடிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் Indian, Métis, and Inuit என மூன்று வகையான பழங்குடி மக்கள் மட்டுமே அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இன்று கனடாவில் Indian என்பதற்குப்  பதிலாக முதல் குடிகள் (First Nations ) அல்லது பழங்குடிகள் என்ற சொற்கள் பயன்படுத்த விரும்புகின்றனர். [ Indian  என்பது காலனித்துவ குடியேற்றவாதிகளின் சொல்.] இவற்றைவிட Aboriginal, Indigenous, and Native என்ற சொற்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும் இச் சொற்கள் குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு ஏற்பவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில வேளைகளில் பழங்குடி மக்களை சமூகங்களை பொதுவான பெயர் கொண்டு அழைத்தாலும் அவர்கள் தமக்கென்று ஒரு பெயரைக் கொண்டுள்ளார்கள். அந்தவகையில் இங்கு ஒவ்வொரு பழங்குடி மக்களும் தாம் என்ன பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படுகின்றார்களோ அந்தப் பெயர்களையே இங்கு பயன்படுத்த முயற்சிக்கின்றோம்.

Canadian Aboriginal Languages Wikipedia Coordination - Meta

வட அமெரிக்க கண்டத்தின் வட துருவத்தில் பெரும் பகுதியை கனடா கொண்டுள்ளது. இங்கு 40,000 ஆண்டுகளாக பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். இங்கு பதினொரு மொழித் தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன. இவை மொழிக் குடும்பங்கள் எனப்படுகின்றன. மொத்தமாக ஐம்பதிற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் இந்த நிலத்திற்கு உரித்தானவை. கனடா என்ற சொல்லும் Kanata என்ற சொல்லில் இருந்தே பிறந்தது. இதன் அர்த்தம் சமூகம் அல்லது கிராமம் ஆகும். 

கதைகளே காலம் காலமாக வாழ்பவை.
தம் வரலாற்றையும் தாம் வாழும் சூழலையும் புரிந்து கொள்வதற்கு கதைகளைக் கற்பிப்பதே சிறப்பான சக்திவாய்ந்த வழிமுறையாகும். கதைகளை கற்பிப்பதனுடாக அதை வாசிப்பவர்கள் தாமே தமது சொந்த முடிவுகளுக்கு வருவதற்கு வழி செய்கின்றன. இதனுடாக ஒரு பிரச்சனையை பல்வேறு விதமாகப் பார்க்கலாம் என்பதையும் அதற்குப் பல தீர்வுகள் இருக்கின்றன என்பதையும் கண்டடைகின்றனர். ஒரு தேசமாக, பழங்குடி மக்களின் ஒரு அடையாளமாக கதை சொல்லல் காணப்படுகின்றது.  இதில் இரண்டு விதமான கதை சொல்லும் முறைகள் காணப்படுகின்றன. முதலாவது கதை சொல்லல் முறையானது தனிப்பட்ட கதைகள். இவை தாம் பார்த்தவற்றையும் சென்ற இடங்களையும் அனுபவங்களையும் கொண்டிருக்கும். இவை காலத்திற்கு காலம் வளர்ச்சியடைவதுடன் குறிப்பிட்ட கால மக்களின் தேவைகளையும் பொருத்தப்பாட்டையும் கொண்டவையாக இருக்கும். இரண்டாவது வகை படைப்பாற்றல் கொண்டவையாக கற்பித்தலை நோக்கமாக கொண்டிருக்கும். இவை ஐதீகங்கள் நம்பிக்கைகள் எனப்படும். இவை ஆன்மீகத்தன்மையுடையனவாக காலத்துடன் மாறாதவையாக இருக்கும்.

இக் கதைகள் பழங்குடி மக்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படை அறிவையும் ஆரோக்கியமான சமூகங்களாக மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்கான பண்பாடுகளையும் வழங்குகின்றன. இந்தக் கதைகள் சக்தி வாய்ந்தவையாகும். எங்கு மனிதர்கள் சந்திக்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் கதை சொல்பவர்களும் கதை கேட்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். வெளியாருக்கு இக் கதைகள் அர்த்தமற்றவையாக இருக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலான பழங்குடி மக்களுக்கு இக் கதைகள் அடிப்படையான அவசியமான முக்கியமான பங்கையாற்றுகின்றன. இவை எப்படி வாழ்வது, பழகுவது, உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்வது என்பவற்றைக் கற்பிக்கின்றன. ஒவ்வொரு தேசத்திற்கும் தனித்துவமான வாய் மொழி வரலாறு, பண்பாடுகள் இருந்தபோதும் பிரதானமாக நான்கு பொதுவான விடயங்களை அவை கொண்டிருக்கின்றன. அவையாவன தலைமுறைகளுக்கு இடையிலான தொடர்பாடல், தலைமுறை மாற்றங்களை ஏற்றுக் கொள்ளுதல், சமூக இயக்கமும் தார்மீக வழிகாட்டலும், வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் வழங்குதல். இவற்றினுடாக கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்பவற்றை இணைக்கின்றன. அதாவது ஆதி காலத்திலிருந்த ஒருவர் நிகழ்காலத்திலுள்ளவருடன் உரையாடுகின்றார். நிகழ்காலத்திலிருப்பவர் எதிர்காலத்தில் இருக்கப்போகின்றவருடன் உரையாடுகின்றார். கதைகள் புதிய தகவல்கைளயும்  அறிவையும் உள்வாங்கிக் கொள்கின்றன. இதனால் கால சுழல் மாற்றங்களுடன் கதைகளும் மாறுகின்றன. வளர்கின்றன. அதாவது மக்களின் தேவைகளைப் பொறுத்து மாறுகின்றன. [ மக்களின் கதைகள் இரண்டு உள்ளன. அவற்றை விரைவில் பதிவு செய்ய முயற்சிக்கின்றேன்.]

A Cree Creation Story | Medwinequas

பழங்குடி மக்களின் உலகப் பார்வையை முழுவதுமாக விளக்குவது கடினமானது. இவை சிக்கலானவையும் பன்முகமானவையும் மட்டுமல்ல பல்வேறு வழிகளில் உலகைப் பார்க்கின்றன. இவ்வாறான வேறுபாடுகள் இருப்பினும் பல்வேறு பழங்குடி மக்களுக்கிடையிலும் பொதுவான பார்வைகளும் உள்ளன. பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களின் அனுபவங்களினுடாக பெறப்படும் கூட்டு அனுபவம் இன்று ஒருவரை வந்தடைகின்றது.இவை இந்த நிலங்களிலிருந்து வருவதுடன் எவ்வாறு பழங்குடிகள் வாழ வேண்டும் என்பதையும் வரையறுக்கின்றன.  ஒருவர் உள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கும் உறவுகளுடன் சமாதானமாகவும் சமநிலையாகவும் வாழ்வது என்பது அடிப்படையான விடயமாகும். மேலும் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதையும் ஒருவரில் ஒருவர் தங்கியிருக்கின்றோம் என்பதையும் விளக்குகின்றது. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாக செயற்படவும் பொறுப்புக் கூறவும் வேண்டியவர்களாகின்றார்கள். ஆகவே மகிழ்சியாக வாழ நிலத்தையும்  சூழலின் தன்மையையும் புரிந்துகொண்டு வாழ்கின்றார்கள்.

எல்லாப் பழங்குடிகளினதும் உலகப் பார்வையையை விளக்குவது நீண்ட கட்டுரையாகிவிடும். ஆகவே Inuit, Nehiyawak, Kanien:keha’ka (Mohawk), and Tlingit என்ற நான்கு தேசங்களினதும் பொதுவானதும் தனித்துவமானதுமான உலகப் பார்வைகளைப் பற்றிப் பார்ப்பது பொருத்தமானது.  நாம் ஒவ்வொருவருடனும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துடனும் உறவுடையவர்கள் மட்டுமல்ல இணைக்கப்பட்டவர்களுமாவோம். ஆகவே சகல உயிரினங்களையும் மதிக்க வேண்டும். ஆகவே ஒவ்வொருவரும் தனது செயலுக்கும் சொல்லுக்கும் பொறுப்பானவராகின்றார். இப் பண்பாடானது அனைவரையும் ஒரு கூட்டுச் செயற்பாட்டுக்கு அழைக்கின்றது. பொதுவான நோக்கத்திற்காக ஒன்றுபட்டு வேலை செய்வது பல நன்மைகளைத் தரும் என பழங்குடி மக்கள் புரிந்துள்ளார்கள். மேலும் நிலம் ஒருவருக்கு உரித்துடையது என்பதையும்  ஒருவர் வாழ்வதற்காக நிலம் சுரண்டப்படுவதையும் இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏனெனில் நிலம் என்பது இன்று வாழ்பவர்களுக்கு மட்டும் வளங்களை வழங்கும் ஒரு பொருளல்ல. எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வழங்குவதற்குகாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டி ஒன்று எனக் கருதுகின்றனர்.

வடக்கு: இன்யூட் Inuit மக்கள்

Inuit - Wikipedia

இவர்கள் பூமியின் வடக்குப் பிரதேசத்தில் வாழ்கின்றவர்கள். Inuit Quajimajatuqangit, or IQ, என்ற சொல்லின் அர்த்தம்  Inuitயின் தத்துவங்களையும் உலகப் பார்வையையும் விளக்குகின்றது. இதன் அர்த்தம் “இன்யூட்டிடம் இருப்பது எப்போதும் உண்மையானது என்பது தெரிந்தவிடயமாகும்.” கனடாவில் – Inuvialuit Settlement Region, Nunavut, Nunatsiavut, and Nunavik – நான்கு Inuit பிரதேசங்கள் உள்ளன. இவை Inuit Nunangat என அழைக்கப்படுகின்றது. இவர்களின் உலகப் பார்வையை இவர்களின் பாரம்பரிய தாயகப் பிரதேசமான வட பிரதேசமும் கடலும் பனிப்பாறைகளும் சூழ்ந்த சூழல்களும் தீர்மானிக்கின்றன. ஆர்ட்டிக் பிரதேசத்தின் கடுமையான குளிர்கால நிலைமையினால் இவர்கள் ஒருவரிலொருவர் தங்கி வாழ வேண்டியுள்ளது. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் ஏதோவொரு வகையில் சமூகத்திற்குப் பங்களிப்பவர்களாகின்றனர். இதனால் சில பழக்கவழக்கங்கள் தொடர்ச்சியாகப் பின்பற்றப்படுகின்றன. இவர்களது நான்கு தத்துவங்கள், பொது நலத்திற்காக வேலை செய்வது, அனைத்து உயிர்வாழ்வனவற்றையும் மதிப்பது, நல்லிணக்கத்தையும் சமநிலையையும் பேணுவது, எதிர்காலத்தை நோக்கி தொடர்ச்சியாக திட்டமிடுதலும் தயார்படுத்தலும் என்பனவாகும். இவ்வாறான வாழ்வு முறையானது எதிர்கால தலைமுறையினரும் அதைப் புரிந்துகொண்டு தொடர வழிவகுக்கின்றது.

தெற்கு: சமதரை நீயுவாக் Plains Nehiyawak

Cree Nation - For thousands of years we have lived in Iiyiyuuschii - our homeland - an immense area contained by the lakes and rivers draining into eastern James Bay and southeastern

மக்கள் என அர்த்தப்படும் Nehiyawak பழங்குடிகள் கனடாவிலுள்ள பிற ஆதிக்குடிகளைவிட சனத் தொகையில் கூடியவர்கள். இவர்களது பாரம்பரிய பிரதேசம் பிரட்டிஸ் கொலம்பியா, அல்பேட்டா. சஸ்கச்சுவான், மனிட்டோபா, ஒன்டாரியோ, கியூபெக்  போன்ற கனேடிய மாகாணங்களிலும்  அமெரிக்காவின் சில பகுதிகளிலும் பரந்து காணப்படுகின்றது. இவர்கள் ஒவ்வொருவருடனும் உறவாடுவதுபோல நிலத்துடனும் உறவாடுபவர்கள். இவர்களது உலப் பார்வையான “ எல்லோரும் என் உறவுகள்” என்றடிப்படையில் வெறுமனே தமது குடும்பத்துடனோ அல்லது சமூகத்துடனோ மட்டுப்படுத்தப்பட்ட உறவுகல்ல. மாறாக ஒவ்வொரு தேசத்துடனும் மனிதர்களுடனும் தம் உறவுகளைப் பேணுகின்ற பார்வையை உடையவர்கள். இவர்கள் ஒருவரை சந்தித்து வணக்கம் கூறும் பொழுது “எங்கிருந்து வருகின்றீர்கள்?” “Tante ohci kiya?” என்ற நேரடி அர்த்தமுடைய சொற்களைப் பயன்படுத்துவார்கள். ஆனால் இவர்களது பண்பாட்டில் இந்த சொற்களுக்கான அர்த்தம் “அம்மாவின் தொப்புள்கொடி உறவு எது” என்பதாகக் கொண்டிருக்கும்.  தமது முதாதையர்களுடனான உறவின் தொடர்ச்சியை குறிக்கும் சொற் தொடர் இது. ஆகவே இதன் அர்த்தம் எங்கிருந்து வருகின்றாய் என்பதல்ல, “யாரிலிருந்து நீ வருகின்றாய்” என்பதாக இருக்கும்.

கிழக்கு: கொன்னியன்கேகாக்கா  Kanien:keha’ka

இவர்கள் தம்மை கொன்னியன்கேகாக்கா  என அழைத்துக் கொண்டாலும் மொகாக் தேசத்தவர்கள் Mohawk Nation என பொதுவாக அறியப்படுகின்றார்கள். சக பழங்குடி மக்களின் உலகப் பார்வைகள் இவர்களுக்கு இருப்பினும் பாரியளவில் கமத் தொழிலில் ஈடுபடுவதால் இது இவர்களது உலகப் பார்வையில் முக்கியமான பங்கையாற்றுகின்றது. குறிப்பாக கமத் தொழிலில் பெண்கள் முக்கியமான பங்கையாற்றுகின்றார்கள். இதனால் பெண்களின் தலைமைத்துவமும் தாய் வழிப் பண்பாட்டையும் கொண்ட குழுக்களாக இருக்கின்றார்கள். தாய், அவரது துணைவர். அவரது மகள்கள் மகள்களின் துணைவர்கள் குழந்தைகள் மற்றும் திருமணம் முடிக்காத தாயின் மகன்கள் என அனைவரும் தமது நீண்ட வீடுகளில் கூட்டுக் குடும்பமாக வாழ்பவர்கள்.

மேற்கு: டிலிங்கிட் Tlingit

டிலிங்கிட் பழங்குடியினர் அமெரிக்காவின் வடமேற்கு கரையோரங்களில் வாழ்கின்றனர். இந்த மக்கள் கூட்டங்களின் உலக் பார்வைகள். பழக்கவழக்கங்கள். பாரம்பரியங்கள் ;பொதுவானவையாக இருப்பினும் பன்முகத் தன்மை கொண்டவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள். உதாரணமாக இச் சிறிய பிரதேசத்தில் நாற்பத்தைந்து பழங்குடி மொழிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இதில் டிலிங்கிட் பழங்குடி தேசம் என்பது பல தேசங்களில் ஒன்று மட்டுமே. பசுபிக் கரையோரங்களில் வாழும் டிலிங்கிட் பழங்குடி மக்களுக்குள்ளும் இருபத்தியொரு வகையான புவிசார் அரசியல்  குழுக்கள் உள்ளன. இவர்கள் தம்மைத்தாமே நிர்வகிக்கும் சிறப்பான வளர்ச்சியுற்ற குழு முறைமைகளைக் clan system கொண்டுள்ளனர். இவர்களது பண்பாடும் ஆன்மிகமும் கடலுடனும் நிலத்துடனும் தொடர்புடையதனால் இன்றும் இவர்களது உலகப் பார்வைகள் அர்த்தம் கொண்டவையாக உள்ளன.

தொடரும்…

இலவசமாக கற்பதற்கு
Indigenous Canada | Coursera

உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான தேசிய நிலையம்

உசாத்துணைகள்
Assembly of Alaska Native Educators. (2000). Guidlines for respecting cultural

knowledge (pp. 1–31). Fairbanks, AK: Alaska Native Knoweldge Network.

Click to access Knowledge.pdf

Belanger, Yale Deron. 2010. Ways of Knowing: An Introduction to Native Studies in

Canada. Toronto: Nelson Education.

Bonvillain, Nancy. 2001. Native Nations Cultures and Histories of Native North America.

Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Daniels, John D. 1992. “The Indian Population of North America in 1492.” The William

and Mary Quarterly 49 (2): 298–320. doi:10.2307/2947274.

Dumbrill, Gary C., and Jacquie Green. 2008. “Indigenous knowledge in the social work

academy.” Social Work Education 27, no. 5: 489–503.

Elliott, A. Marshall. 1888. “Origin of the Name ‘Canada.'” Modern Language Notes 3 (6):

164–73. doi:10.2307/2918432.

Freeman, Minnie Aodla. 1985. “Inuit.” In The Canadian Encyclopedia, Historica Canada.

Article published June 9, 2010. http://www.thecanadianencyclopedia.ca

/en/article/inuit/

George, Dan. 1974. My Heart Soars. Toronto, ON: Hancock House.

Iseke, Judy, and BMJK Brennus. 2011. “Learning life lessons from Indigenous

storytelling with Tom McCallum.” In Indigenous Philosophies and Critical

Education edited by George Sefa Dei, 245–261. New York: Peter Lang

Publishing.

Johnston, Basil. 1999. “How Do We Learn Language?: What Do We Learn?” In Talking

on the Page: Editing Aboriginal Oral Texts, edited by Murray Laura J. and Rice

Keren, 43–51. Toronto, ON: University of Toronto Press.

King, Thomas. 2003. The Truth about Stories: A Native Narrative. Toronto, ON: House

of Anansi Press.

Kovach, Margaret. 2010. Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations and

Contexts. Toronto, ON: University of Toronto Press.

21

Oosten, J. G., Wim Rasing, Frédéric Laugrand, and Mariano Aupilaarjuk. 1999.

Perspectives on Traditional Law. Iqaluit, NU: Language and Culture Program of

Nunavut Arctic College.

Owlijoot, Pelagie and Louise Flaherty. 2014. Inuit Kinship and Naming Customs. Iqaluit,

NU: Inhabit Media.

Settee, Priscilla.2011 “Chapter Twenty-Eight: Indigenous Knowledge: Multiple

Approaches.” In Indigenous Philosophies and Critical Education: A reader, edited

by George Jerry Sefa Dei, 434–50. New York: Peter Lang Publishing.

Tagalik, Shirley. 2010. Inuit Qaujimajatuqangit: The Role of Indigenous Knowledge in

Supporting Wellness in Inuit Communities in Nunavut. National Collaborating

Centre for Aboriginal Health. Retrieved from http://www.nccahccnsa.ca/docs/fact%20sheets/child%20and%20youth/Inuit%20IQ%20EN%20we

b.pdf

Thornton, Russell. 2000. “Population History of Native North Americans.” In A

Population History of North America edited by Michael R. Haines and Richard H.

Steckel, 9–50. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Thornton, Thomas F., and Institute Sealaska Heritage. 2008. Being and Place Among

the Tlingit. Seattle, WA: University of Washington Press.

கேதாரியின் சினிமாத்தடம் ஒர் பார்வை
தென்னாசியாத் திரைப்படங்கள் தொடர்பான விமர்சனம் – பகுதி இரண்டு

இலங்கையின் முக்கியமான சிறந்த திரைப்பட நெறியாளர் பிரசன்ன விதானகே அவர்கள், “ ஜி .ரி.கேதாரநாதன் அல்லது நாம் அன்புடன் அழைக்கும் ஜிரிகே யாழ்ப்பாணத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவர். இவரது இயல்பான திரைப்பட ஆர்வத்தினாலும் ஆழமான விமர்சன நோக்கினாலும் எந்த ஒரு திரைப்படமும் இவரது பார்வையிலிருந்து தப்பாது. தென்னிந்திய திரைப்படங்களில் மட்டுமல்ல சிங்களத் திரைப்படங்களிலும் குறிப்பாக டாக்டர். லெஸ்டர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ், தர்மசிறி பத்திராஜ, வசந்த ஒபயசேகர ஆகியோரின் திரைப்படங்களில் இதேயளவு ஆர்வம் கொண்டவர்.  என்னைப்போல கொழுப்பில் பாதுகாப்பாக வாழாது பல பிரச்சனைகளைக் கடந்த காலங்களில் இவர் எதிர்கொண்டபோதும் சினிமா மீதான இவரது அக்கறை குறையவில்லை. அந்தவகையில் சினிமா தொடர்பான இவரது படைப்புகள் தொகுப்பாக வருவது முக்கியமானதும் சினிமா ஆர்வலர்களுக்குப் பயனுள்ளதுமாகும்” எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

இலங்கையைச் சேர்ந்த நெறியாளர்களான லெஸ்டர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ், தர்மசேன பத்திராஜ, பிரசன்ன விதானகே, பிரசன்ன ஜெயகொடி ஆகியோரின் திரைப்படங்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளையும் நேர்காணல்களையும் அதன் மொழிபெயர்ப்புகளையும் இந் நூலில் தொகுத்துள்ளார்.

லெஸ்டர் ஜேம்ஸ்  பீரிஸின் ரேக்காவ திரைப்பட வருகையுடனேயே சிங்கள திரைப்படங்களின் ஆரோக்கிய வழிபட்ட பரிணாம வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கின்றது என்கின்றார். “இந்தவகையில் சிங்களத் திரைப்படங்களுக்கு மாற்று வடிவம் கொடுத்த முன்னோடியாக அதற்கு வழிகோலியதுடன் உறுதியான அடித்தளத்தையிட்டவர்” இவர் எனக் கருதப்படுகின்றார். அந்தவகையில் “இவரது கம்பெரலிய முக்கியத்தவம் வாய்ந்த திரைப்படம் ஒன்று. இருப்பினும் இவரது பிற்காலத் திரைப்படமான அம்மா வருணே, விரிந்ததொரு பார்வையினைத் தொலைத்துவிட்டு வெகுஜனத் தளங்களில் கட்டமைக்கப்படுகின்ற கருத்தாக்கங்களுக்கும் படிமங்களுக்கும் அவர் ஆட்பட்டிருப்பது தூரதிர்ஸ்டமானது.” என விமர்சிக்கின்றார். ஆகவேதான் “லெஸ்டர் ஒர் காலத்துயர்” என இக் கட்டுரைக்குத் தலைப்பிட்டிருக்கின்றார்.

The End | The Sunday Times Sri Lanka

இலங்கையின் “சிங்களத் திரைப்பட வரலாற்றில் மட்டுமல்ல தமிழ்த் திரைப்பட வரலாற்றிலும் தர்மசேன பத்திராஜாவிற்கு முக்கியமான பங்களிப்பு உள்ளது”. பத்திராஜா, “சினிமா ஊடகத்தை யுத்தத்தைக் கொண்டாடும் நோக்கில் திரைப்படம் எடுத்து ஒருபோதும் கீழிறக்கிவிடக்கூடாது” எனக் கூறுகின்றார். இந்தவகையில் “சமூக அக்கறையுடன் கூடிய மாற்று சினிமா ஒன்று எழுச்சி பெறுவதற்கு இவர் செய்த பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பது விமர்சகர்களது கருத்து” என்கின்றார் நூலாசிரியர். இவரது நேர்காணல் ஒன்றையும் மொழிபெயர்ப்பு செய்து இந்த நூலில் இணைத்துள்ளார்.

pathiraja filmography

பிரசன்ன ஜெயகொடியின் முதல் திரைப்படமான சங்காரா சினிமா மொழியில் ஒர் உள்மன யாத்திரை என்கின்றார். “இளம் பௌத்த துறவி ஒருவரின் மனவுலகில் ஆழமான ஒரு பார்வையை இத் திரைப்படம் செலுத்தியிருப்பதால் முக்கியமானது”. குறிப்பாக, இத் துறவியின் “ஆசைகள், இச்சைகள் எவ்வளவு தூரம் இவரை அலைக்கழித்து இம்சைப்படுத்துகின்றது என்பதை நுண்ணுணர்வுடன் மிகத் துல்லியமாக வெளிப்படுத்தியமை துணிகரமான முயற்சி” என்கின்றார். அதேநேரம், “துறவியின் மஞ்சள் அங்கியின் புனிதம் கெட்டுவிடாமல் காத்திருப்பதும் சிருஷ்டியின் கூறுகளான கலையாக்கம், கருத்தாக்கம் என்ற இரு தளங்களிலும் நெறியாளர் ஒரேயடியாகச் சரிக்கி விழுந்திருப்பதையே எடுத்துக் காட்டுகிறது.”  என விமர்சிக்கவும் செய்கின்றார். அதேநேரம் புத்தி கீர்த்தி சேனாவின் மில்ல சொயா “ திரைமொழியின் அர்த்தம் கூடிய நீட்சியாகக் கலையாக்கத்தின் அடிப்படைத்தன்மை குலையாமல் நாம் வாழும் காலகட்டம் எவ்வாறு உக்கிரமான வன்முறையால் சகல விதங்களிலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மெய்மை குன்றாமல் காலாபூர்வமாக வெளிப்படுகின்றது” என்கின்றார். மேலும் பிரசன்ன விதானகேயுடன் விரிவான நேர்காணல் ஒன்றை செய்திருக்கின்றார். அதில், ‘காட்சிப்படிமங்களாக உணர்வுகள் வெளிப்படும்போதே தூய சினிமா உருவாகிறது” என்கின்றார் பிரசன்ன. இவரின் பெரும்பாலான திரைப்படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவாளராக இருந்தவர் எம்.டி.தர்மபால. இவர் “ஒளிப்பதிவாளராக தனக்கெனத் தனித்தடம் பதித்தவர்” என்கின்றார் ஆசிரியர். இவரது நேர்காணல் ஒன்றையும் மொழிபெயர்த்து இத் தொகுதியில் இணைத்துள்ளார்.

வசந்தபாலனின் வெயில் தொடர்பாக குறிப்பிடும் பொழுது, “விருது நகர் சேரிப்புற வெயிலின் தணல் தகிப்பும், மூக்கைத் துளைக்கும் கந்தக நெடியும், யதார்த்தப்பாங்காக மெய்மை குன்றாது வாழ்க்கைக்கு மிக நெருக்கமாக அணுகப்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரம், ‘இடைவேளைக்குப் பின்னர் தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பழகிய தேய்ந்த தடத்திலையே வெயில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கின்றது. மிகையுணர்ச்சிகள், அதீதங்கள் போன்றன வந்துவிடுகின்றன. இந்தவகையில் நெறியாளர் தனது சமநிலையினையும் கட்டுப்பாட்டினையும் இழந்துபோய்விடுவது சினிமாவை விழிப்புணர்வுமிக்கதொரு மென்மையான கலைச்சாதனம் என்ற உயர் தளத்திலிருந்து முற்றாகவே கீழிறக்கி விடுகிறது.” என்கிறார். தமிழ் திரைப்படங்கள் தொடர்பாக எதிர்மறையான பார்வையைக் கொண்டிருந்தபோதும் ஈழத்தைச் சேர்ந்த புலம்பெயர் நெறியாளர் லெனின் எம் சிவமும் அவரின் கன் அன் த ரிங் என்ற திரைப்படமும் நம்பிக்கைத் தரக்கூடியதாக இருக்கின்றமையைப் பாராட்டுகின்றார்.

.  தமிழ் குறுந்திரைப்படங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடும் பொழுது, “நாளைய இயக்குனர் நிகழ்ச்சி மூலம் குறும்பட ஊடகத்தை உருத்தெரியாமல் சிதைத்துவிட்டது. கார்ப்பிரேட் மயமாக்கலே தரவீழ்ச்சிக்கான மூலகாரணமாகும்”. இந்த விமர்சனத்தின் அடிப்படையில் வடமாகாண பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் இவரது பார்வைக்காக அனுப்பிய இருபது குறுந்திரைப்படங்களில் நான்கை மட்டும் தெரிவு செய்து அவை தொடர்பான அறிமுக விமர்சனங்களை செய்துள்ளார். அதேநேரம் சர்வதேச தரம் வாய்ந்த சில குறுந்திரைப்படங்களான before dawn, the lunch date, a chairy tale போன்றவற்றை அறிமுகம் செய்துள்ளார். குறுந்திரைப்படம் ஒன்று எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை சண்முகம் சிவலிங்கத்தின், “ஒரு சின்னப்புல்லும் அதன் வடிவில் முழுமை” என்ற கவிதை மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

k k mahajan

திரைப்பட நெறியாளர்கள் தொடர்பாக மட்டுமின்றி ஒளிப்பதிவாளர்கள் தொடர்பாகவும் பல தகவல்களை குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்தவகையில் திரைப்படமேதை சத்தியஜித்ரேயின் நிரந்தர ஒளிப்பதிவாளராக பங்காற்றிய சுப்ரற்ற மித்ரா இந்தியாவின் முதலாவது தலைமுறை ஒளிப்பதிவாளர் என்கின்றார். இரண்டாவது தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர் புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் கே.கே. என அழைக்கப்படும் கே.கே.மகாஜன்.  இவர் மிருணாள் சென், குமார் சகானி, மணி கெளல், சியாம் பெனகல் ஆகியோரின் திரைப்படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்தவராவர். இவற்றினடிப்படையில் கே.கே.மகாஜன் அவர்கள் “நிலைக்கக்கூடிய படிமங்களின் சிருஷ்டியாளர்” என்கின்றார் நூலாசிரியர்.

2012ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் நடைபெற்ற சார்க் திரைப்பட விழா தொடர்பான விமர்சனத்தையும் முன்வைத்துள்ளார். இவ் விழாவில் அஞ்சன் டுற்றாவின் ‘ரஞ்ஞன அமிஅர் அஸ்போநா’ கேபி.சுவீரனின் “பயாரி’ ஆகிய திரைப்படங்களும் ரேவதியின்  ‘றெட்பில்டிங் வெயார் த சன் செற்’ பிரமோட் புஸ்வாணியின் ‘அன்ட் வீ பிளே ஒன்’ ஆவணத்திரைப்படங்களும் இந்தியளவில் திரையிடப்பட்டன. இலங்கைப்பிரிவில் பிரசன்ன விதானகேயின் ஆகாசகுசும்’ அசோக்கா ஹந்த கமவின் ‘விடு’ திரைப்படங்கள் காண்பிக்கப்பட்டன. பங்களாதேசின் பிரிவில் ‘மைமதர்ரங்’ என்ற வங்க மொழியின் மேப்பாடு குறித்ததும் பங்களாதேசின் தேச சிற்பியான ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உரை தொடர்பான ஆவணப்படங்களும். ‘ஹெலாகார்’ ‘பிரியற்றோமெஸ்’ அகிய திரைப்படங்களும் காண்பிக்கப்பட்டன. பாக்கிஸ்தான் பிரிவில் ‘ஸேவிங் பேஷ்’ என்ற ஆவணப்படமும் ராம் சந்பாகிஸ்தானி’ ‘டுவால்’  ஆகிய திரைப்படங்களும் காண்பிக்கப்பட்டன. இத் திரைப்படங்கள் தொடர்பான விரிவான அறிமுகங்களையும் ஆழமான விமர்சனங்களையும் முன்வைத்துள்ளார். மேலும் பார்ஸானியா பூமியில் ஒரு நரகத்தின் கதை என்ற தலைப்பில் பார்ஸானியா திரைப்படம் தொடர்பாகவும் அத் திரைப்படம் முகம் கொடுத்த பிரச்சனைகளையும் அலசி ஆராய்கின்ற மொழிபெயர்ப்பு கட்டுரை ஒன்றுமுள்ளது. இது 2002ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற வன்முறைகளின்போது காணாமல்போன தமது மகனைத் தேடுவதைப் பின்புலமாகக் கொண்ட திரைப்படமாகும்.

Tahmineh Milani Archives - Cinema Without Borders
tahmineh milani

 நூலாசிரியர் பல பெண் நெறியாளர்களையும் அவர்களது திரைப்படங்கள் தொடர்பாகவும் விரிவாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். மேலும் “பெண்களது பிரச்சனைகளை அணுகி அலசிய நல்ல திரைப்படங்களில்” சிலவற்றை குறிப்பிட்டுள்ளார். உதாரணமாக sara, colour purple, surviving Picasso, fire, khamosh pani, ஆகியன சர்வதேசங்களைச் சார்ந்த திரைப்படங்களாகும். dadaiyama, pavaru walalu என்பவை சிங்களத் திரைப்படங்களாகும். ஈரானிய நெறியாளர் ரக்மினா மிலானியின் இரு பெண்கள் என்ற திரைப்படம் தொடர்பான கட்டுரை சிறப்பானதொன்று. அதில் “ஆரோக்கியமான சமூகமொன்றினை அவாவித் திரைப்படங்களை உருவாக்கி வருவதாகவும் அதற்காக எந்த விலையினைக் கொடுக்கவும் தயாரெனவும் தம்மைப் பொறுத்தவரையில் சமூக அசைவே அக்கறைக்குரிய இலக்கு எனவும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.” நெறியாளர். இத் திரைப்படம் “பெண்ணிலைவாத நோக்கில் மிக முக்கியமான திரைப்படம்” என்கின்றார் நூலாசிரியர்.

sabiha sumar

பாக்கிஸ்தானைச் சேர்ந்த சபிகா சுமாரின் கமோஸ் பானி என்ற திரைப்படம் இந்திய பிரிவினையின்போது சிக்கியர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்குமான முரண்பாடுகளையும் சியா உல் ஹக்கின் ஆட்சிக் காலத்தில் எவ்வாறு அடிப்படைவாதிகள் அதிகாரம் பெறுகின்றார்கள் என்பதையும் இவ்விரு காலங்களிலும் பெண்கள் குறிப்பாக தாய்மார் எதிர்கொள்ளும் அவலங்களையும் வெளிப்படுத்துவதாக குறிப்பிடுகின்றார். இத் திரைப்படம் தொடர்பான விரிவான அறிமுகத்தை செய்ததுடன் நெறியாளரின் நேர்காணல் ஒன்றையும் மொழிபெயர்த்துள்ளார். இந் நேர்காணலில் நெறியாளர் பல விடயங்களை விரிவாகப் பேசுகின்றார். இவர் விடுதலைப் புலிகளின் பெண் தற்கொலைப் போராளிகள் தொடர்பாக suicide warriors என்ற ஆவணப்படத்தையும் மேலும் don’t ask why, a place under the heaven, where peacocks dance, who will cast the first stone? போன்ற ஆவணப்படங்களையும் எடுத்துள்ளார். இவற்றிக்கான இவரது உழைப்பையும் இவற்றினால் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளையும் இந்நூலிலுள்ள கட்டுரையும் நேர்காணலும் வெளிப்படுத்துகின்றன. மேலும் சுனிலா அபயசேகரவின் கட்டுரை ஒன்றை மொழிபெயர்த்துள்ளார். இதில் சிங்களத் திரைப்படங்களில் கிராம நகரங்களில் பெண்களும் பால் நிலையும் எவ்வாறு சித்திரிக்கப்படுகின்றன என்பன அலசி ஆராயப்படுகின்றன.

குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை

பல்வேறு ஆற்றலையும் பின்புலங்களையும் கொண்ட கேதாரநாதனின் சினிமாத்தடம் என்ற நூல் ஈழத்தின் சினிமாத்துறைக்கும் விமர்சனத்துறைக்கும் முக்கியமான வரவு எனலாம். இந்த நூலிற்கு முன்னுரை எழுதிய வைத்தியரும் கலை இலக்கிய விமர்சகருமான கொ.றொ.கொண்ஸ்ரன்ரைன், “கேதாரநாதன் தமிழ் வாசகர்களுக்கு குறிப்பாகக் கலை இலக்கிய ஆர்வலர்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர். இவர் பல ஆண்டு காலமாக கலை இலக்கிய விமர்சனத்துறையில் தனக்கென இடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டவர். சினிமா விமர்சனத்துறையில்  தமிழிலே முன்னணியில் இருப்பவர்.  சினிமா சம்பந்தமான கட்டுரைகள் அடங்கிய இந்த நூல் காலத்தின் தேவையாகும்.  வீரதீரச் செயல்களைச் செய்யவல்ல கதாநாயகர்களது செயல்களைப் பற்றியதல்ல சாதாரண மக்களது நாளாந்தப் பிரச்சனைகள்தான் தரமான சினிமாவின் இயங்குதளம் என்பதை ஆசிரியர் தெளிவாகக் காட்டியுள்ளார்.” எனக் குறிப்பிடுகின்றார். இந்த நூல் வெறுமனே சினிமா அறிமுகமும் விமர்சனமும் மட்டுமல்ல ஒர் சமூக ஆய்வுமாகும் என்றளவில் முக்கியமானது.

No description available.
ஏ.ஜே.கனகரட்னா

சினிமாத்தடம் என்ற தனது நூலை கேதாரநாதன் அவர்கள் நால்வருக்கு சமர்ப்பணம் செய்துள்ளார். ஏ.ஜே.கனகரட்ன, கே.எஸ்.சிவகுமாரன், அ.யேசுராசா, பிரசன்ன விதானகே. இந்த நால்வரும் சினிமா தொடர்பான தனது அறிதலில் முக்கியமான பங்காற்றியவர்கள் என்கின்றார். நூலின் இறுதியில் ஏ.ஜே யின் மரணத்தின்போது எழுதிய தனது அஞ்சலிக் குறிப்பை அரிதான உயிர்ராசி என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ளார். இதில் “ஏ.ஜே அவர்கள் தனக்கும் சினிமாவுக்கும் மட்டுமல்ல ஈழத் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் மொழிபெயர்ப்புக்கும் அரசியலுக்கும் ஆற்றிய பங்களிப்புகள்” தொடர்பாக குறிப்பிடுகின்றார்.

குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை

சினிமா ஆர்வலர்களுக்கு மட்டுமல்ல திரைப்படத்துறையில் செயற்படுகின்றவர்களுக்கும் அரசியல் சமூகம் சார்ந்த காத்திரமான யதார்த்தபூர்வமான திரைப்படங்களையும் ஆவணப்படங்களையும் எடுக்க விரும்புகின்றவர்களுக்குமான ஒரு பாடவிதானமாக இந்த நூல் அமையும் என்றால் மிகையல்ல. இந்த நூலை வெளிக்கொண்டுவர நீண்ட காலமாக நான்கு தடவைகள் பல்வேறு தரப்புகளால் முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பல இடர்பாடுகளால் வெளிவரவில்லை. சரிநிகர் சிவக்குமார், “கேதாரியிடமிருந்து கட்டுரைகளைப் பெறுவது என்பது கல்லில் நார் உரிப்பதுபோல” என்றார். அவரது கட்டுரைகளைத் தொகுப்பாக்கி வெளியிடுவதும் அப்படியான ஒரு செயற்பாடே என்றால் மிகையல்ல. சில காரணங்களால் இந்த முயற்சியை பொறுப்பெடுத்து மேற்கொண்டபோது நண்பர் ஒருவர் சாத்தியமற்ற வேலை என்றும் அவரது கட்டுரைகளைத் தேடித் தொகுப்பதே கஸ்டமான வேலை. அதைச் செய்துவிட்டால் முக்கால்வாசி வேலை முடிந்தமாதிரி என்று குறிப்பிட்டார். இருப்பினும் கடந்த மூன்று வருடங்கள் எனது இலங்கைக்கான பயணத்தின்போது குறிப்பிட்ட நாட்களை இதற்காக ஒதுக்கி செயற்பட்டேன். பிரக்ஞை வெளியீடாக வருவதைவிட சரிநிகர் நண்பர்களின் வெளியீடாக வந்தால் பயனுள்ளது என நினைத்து சரிநிகர் நண்பர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களின் நிதிப் பங்களிப்புடன் நிகரி வெளியீடாக கொண்டுவர பங்களித்தமை எனக்குத் தனிப்பட மகிழ்ச்சியும் பெருமையுமாகும். இப் பயணத்தில் பங்களித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் குறிப்பாக கேதாரநாதனின் தம்பி கைலாசநாதன் அவர்களுக்கும், ரஞ்சகுமார், பத்பநாப ஜயர், பௌசர், போல் ராசத்தி, றஷ்மி மற்றும் சரிநிகர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பல. நூற்களை வெளியிடுவது என்பது பதிப்புதுறை தொடர்பாக கற்பதுமாகும். அவ்வாறான அனுபவம் இந்த செயற்பாட்டில் எனக்கு கிடைத்தது என்றால் மிகையல்ல.

வி.கே.எஸ்.மீராபாரதி

நன்றி தினக்குரல் ஞாயிறு வார இதழ் மே 23.
பிரதம ஆசிரியர் ஹரன்
லெப்டின்ராஜ்
பொன்மலர்
தனபாலசிங்கம்
பாரதி

குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை

கேதாரியின் சினிமாத்தடம் ஒர் பார்வை
சர்வதேச திரைப்படங்களும் நெறியாளர்களும் – பகுதி ஒன்று

“ஈழத் தமிழ் ஊடக, இலக்கியப் பரப்பில் சிறிதளவு பரிச்சயமுள்ளவர்களுக்கும் நிச்சயமாகத் தெரிந்திருக்கக் கூடிய ஒரு பெயர் ஜி.ரி.கேதாரநாதன்.  மிகச் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர். ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் சிறந்த மொழியாற்றல் கொண்டவராக விளங்கும் இவரது தமிழ்க் கட்டுரைகளும் மொழியாக்கக் கட்டுரைகளும் சுவையான வாசிப்பு அனுபவத்தைத் தருவன.   நல்ல சினிமாவை அடையாளம் காணும் வகையில், அவற்றை அறிமுகம் செய்யும் நோக்குடன் அவர் பத்திரிகைகளிலும் சஞ்சிகைகளிலும் தொடர்ந்து எழுதி வந்தார். அந்த வகையில் அவர் எழுதிய  புகழ்பெற்ற உலகத் தரம் வாய்ந்த திரைப்படங்கள், திரைப்பட நெறியாளர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகள் பரவலான கவனத்தைப் பெற்றவை. இலக்கியம், சமூகம், திரைப்படம், முக்கிய ஆளுமைகள் பற்றிய அரிய தகவல்களைக் கொண்ட ஒரு களஞ்சியமாகத் திகழ்ந்து வருபவர்.  ஒரு பத்திரிகையாளராக, கலை, இலக்கியம், சினிமா, ஓவியம் என்று அனைத்து கவின் கலைகள் தொடர்பாகவும் தனக்கென ஆழமான பார்வையையும் நுண்னுணர்வையும் கொண்டவர் கேதாரநாதன். இலங்கையில் கிடைக்கக் கூடியதாக இருந்து அவரது கண்களிலிருந்து தப்பிய ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை, அது எந்த மொழியை சார்ந்ததாயினும், எவராலும் சுட்டிக்காட்ட முடியாது என்பதை என்னால் உறுதியாகச் சொல்ல முடியும். திரைப்படங்களைப் பார்ப்பதை அவர் ஒரு வெறியோடு செய்துவந்தார் என்றே சொல்ல வேண்டும்.” என முன்னால் சரிநிகர் ஆசிரியர் எஸ்.கே. விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்.


இலங்கையின் முக்கியமான சிறந்த திரைப்பட நெறியாளர் பிரசன்ன விதானகே அவர்கள் “எண்பதுகளின் ஆரம்பத்தில் சோவியத் கலாசார நிலையத்திற்கு அடிக்கடி திரைப்படங்கள் பார்க்கச் செல்லுவேன். அப்படியான ஒரு நாளில் தற்செயலாக இரண்டு பேர்களைச் சந்தித்தேன். ஒருவர் அ.யேசுராசா மற்றவர் ஜி.ரி.கேதாரநாதன். இவர்கள் இருவரும் தென்னிந்திய சினிமா தொடர்பாக நான் அறிவதற்கு என்னில் நிறைய தாக்கம் செலுத்தியவர்கள். ஜி.ரி.கேதாரநாதன் அல்லது நாம் அன்புடன் அழைக்கும் ஜிரிகே யாழ்ப்பாணத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவர். இவரது இயல்பான திரைப்பட ஆர்வத்தினாலும் ஆழமான விமர்சன நோக்கினாலும் எந்த ஒரு திரைப்படமும் இவரது பார்வையிலிருந்து தப்பாது. தென்னிந்திய திரைப்படங்களில் மட்டுமல்ல சிங்களத் திரைப்படங்களிலும் குறிப்பாக டாக்டர். லெஸ்டர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ், தர்மசிறி பத்திராஜ, வசந்த ஒபயசேகர ஆகியோரின் திரைப்படங்களில் இதேயளவு ஆர்வம் கொண்டவர்.  என்னைப்போல கொழுப்பில் பாதுகாப்பாக வாழாது பல பிரச்சனைகளைக் கடந்த காலங்களில் இவர் எதிர்கொண்டபோதும் சினிமா மீதான இவரது அக்கறை குறையவில்லை. அந்தவகையில் சினிமா தொடர்பான இவரது படைப்புகள் தொகுப்பாக வருவது முக்கியமானதும் சினிமா ஆர்வலர்களுக்குப் பயனுள்ளதுமாகும்” எனக் குறிப்பிடுகின்றார். அ.யேசுராசா அவர்களும் தனது சினிமா தொடர்பான அனுபவங்களைக் குறிப்பிடும் பொழுது தாம் கொழும்பில் வாழ்ந்த என்பதுகளின் ஆரம்ப காலங்களில் கேதாரிநாதனுடன் சோவியத் ஜெர்மனிய பிரன்ஞ் கலாசார நிலையங்களில் பல திரைப்படங்களைப் பார்ததாகவும் அப்பொழுது பிரசன்ன விதானகே போன்ற பலரை சந்திக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைத்ததுடன் அவர்களுடன் நெருக்கமான உறவும் ஏற்பட்டதாக குறிப்பிட்டார்.

சரிநிகர் சிவக்குமார் அவர்கள், “ஈழத்திலுள்ள விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய சினிமா விமர்சகர்களில் இவரும் ஒருவர். இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாகப் பத்திரிகையாளராகப் பணியாற்றியவர். சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர். சினிமாவோடு இலக்கியம், ஓவியம். சிற்பம் என அவருடைய ஆர்வமும் தேடலும் விரிவடைந்து செல்வது. இத்தகைய பல்துறை அறிவும் தேடலும் கொண்ட ஒருவரை பத்திரிகையாளராகக் கொண்டிருந்ததில் வீரகேசரி பெருமையடையலாம்.” எனக் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் சினிமா இரசனையை வளர்க்கும் நோக்கில் 2009களில் கேதாரியுடன் இணைந்து நிகரி திரைப்பட வட்டத்தை கொழும்பில் ஆரம்பித்ததாகவும் பல திரைப்படங்களை திரையிட்டு உரையாடல்களை நடாத்தியதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார். நாம் கேதாரி என அன்புடன் அழைக்கும் இவரின் கட்டுரைகள் இதுவரை தொகுக்கப்படாமல் இருந்தமை தூரதிர்ஸ்டமானதே. இருப்பினும் இப்பொழுதாவது இந்த முயற்சி வெற்றியளித்தமை மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும்.

கேதாரநாதன்

சினிமாத்தடம் என்ற  தனது நூலில் கேதாரநாதன், உலகின் பல பாகங்களிலும் வெளியான தரமான பல திரைப்படங்களையும் அதை இயக்கிய நெறியாளர்களையும் அறிமுகம் செய்வதுடன் காத்திரமான விமர்சனப்பார்வையையும் முன்வைத்துள்ளார். சில நெறியாளர்களின் நேர்காணல்களை மொழிபெயர்த்தும் இணைத்துமுள்ளார். மேலும் குறிப்பாக இந்திய இலங்கை திரைப்படங்கள், நெறியாளர்கள் தொடர்பாக முக்கிய கவனம் செலுத்தியுள்ளார். இதை முழுமையாக வாசிக்கும் பொழுது திரைப்படம், நெறியாள்கை, நடிப்பு, ஒளிப்பதிவு, மற்றும் இத் துறைகளில் சிறப்பாக செயற்படுகின்றவர்கள் தொடர்பான நல்லதொரு பார்வை நமக்கு கிடைக்கின்றது. மேலும் சமூகப் பிரச்சனைகளான பொருளாதாரம், சுரண்டல், காலனித்துவ ஆதிக்கம் மற்றும் இன, மத. சாதிய. பால். பெண்ணிய, பிரதேச அடக்குமுறைகள், புறக்கணிப்புகள் தொடர்பான ஆழமான தெளிவான விமர்சனப் பார்வைகளையும் இத் திரைப்படங்களின் அடிப்படையில் முன்வைக்கின்றார். இவை நம் சமூகத்தினதும் நாட்டினதும் மட்டுமல்ல சர்வதேசம் சார்ந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை நமக்குத் தருவதுடன் நல்ல தரமான சினிமா இரசனை பற்றிய ஆழமான புரிதலையும் தருகின்றது. இந்த நூல் வெறுமனே சினிமா அறிமுகமும் விமர்சனமும் மட்டுமல்ல ஒர் சமூக ஆய்வுமாகும் என்றளவில் முக்கியமானது.

Vittorio De Sica - Wikipedia
Vittorio De Sica

காலாவதியாகாத நவயதார்த்த சினிமாச் சித்தாந்தம் என்ற கட்டுரையில் “யதார்த்த உலகின் மெய்மையினை நேரடியாக வெளிக்கொணரும் திரைப்படங்களையே நவ யதார்த்தவாத சித்தாந்தத்தை தழுவிய  திரைப்படங்கள் எனலாம். இவற்றில் சமூகரீதியாக சினிமாபெறும் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.  இவை தொற்றவைக்கும் அனுபவங்கள் மெய்மையானவை கூர்மையானவை” என்கின்றார். இவ்வாறான திரைப்படங்கள் ஒரு சினிமா இயக்கமாகப் பரிணமித்தது 1942-1952 காலப்பகுதியாகும். இத்தாலியில் முசோலினியின் ஆட்சிக் காலத்தில் “கருத்துச் சுதந்திரம் மீதான கட்டுப்பாடு காரணமாக ஆற்றல்மிக்க திரைப்பட நெறியாளர்கள் சிலருக்கு ஏற்பட்ட அதிருப்தியே” இவ்வாறான சினிமாக்களுக்கான தோற்றுவாய்.  இந்த இயக்கத்தின் “உந்துசக்தி வாய்ந்த முன்னோடி ஆளுமைகளாக விற்றோரியா டீ சிக்கா, ரோஸலினி, விஸ் கோன்ரி ஆகிய நெறியாளர்களும் சினிமாக் கோட்பாட்டாளரும்  கதாசிரியருமான சவாற்றினி” ஆகியோர் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். இந்த இயக்கத்தின் “முழு உதாரணமாகத் திகழும் திரைப்படம் பைசிக்கிள் தீவிஸ் என விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். இத் திரைப்படமே  பதர் பாஞ்சாலியை உருவாக்க காரணமாக இருந்தது என்கின்றார் சத்தியஜித் ரே. இக் காலத் திரைப்படங்களுக்கான உதாரணங்களாக the bicycle thieves, shoeshine, umberto D” என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இவையே “பிரான்ஸின் புதிய அலைத் திரைப்படங்கள் தோன்றுவதற்கான வித்துக்கள்” எனவும் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

Bahman GHOBADI - Festival de Cannes 2020
bahman ghobadi

நவ யதார்த்தம் தழுவிய ஈரானிய சினிமா என்ற தலைப்பில் ஈரானிய சினிமா தொடர்பாக எழுதியுள்ளார். இதில், “இத்தாலிய நவயதார்த்த சினிமாச் சித்தாந்தத்தின் அபரீதமான தொடர்ச்சியினைச் சமகால ஈரானிய திரைப்படங்கள் பலவற்றில் காண முடிகிறது” என்கின்றார். அந்தவகையில். White balloon, the mirror, the cow, where is the friend’s house?, children of heaven சிலவற்றைக் குறிப்பிட முடியும் என்கின்றார். இத் திரைப்படங்கள் மூலம் “புகழீட்டிய ஆளுமைகளாக டாரியுஸ் மெக்ரூஜி, மொஷன் மக்மெல்வ். அபாஸ் கியரொஸ்ரமி, மாஜிட் மாஜிடி, பக்ரம் பெஸாய், யவார் பானகி, ரக்மினா மிலானி” போன்ற சிலரைக் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் டாரியுஸ் மெக்ரூஜி, அபாஸ் கியரொஸ்ரமி, பக்மன் ஹோபாடி அவர்களின் விரிவான நேர்காணல்களையும் மொழிபெயர்த்துள்ளார். உண்மையில் “பக்மன் ஹோபாடி ஈரானிய குர்திஸ்தானில் பிறந்தவர். இப் பிரதேசத்தில் திரைப்பட அரங்குகளோ நடிகர்களோ இல்லாதது மட்டுமல்ல பார்வையாளர்களும் இல்லை” என்கின்றார் ஹோபாடி. இருப்பினும், “சர்வதேச கவனத்தைப் பெற்ற life in the fog, the wind will carry us, a time for drunken horses, songs of my mother land, turtles can fly திரைப்படங்களை” ஹோபாடி  உருவாக்கியுள்ளார். இதன்பின்னனியில் இலங்கையில் நடைபெற்ற ஈரானிய திரைப்பட விழா ஒன்று தொடர்பாகவும் தனது விரிவான விமர்சனங்களை நூலாசியரிர் முன்வைக்கின்றார்.

Director Raoul Peck is the 2019 Hirshon Director in Residence | The New School News Releases
Raoul Peck

மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரே ஒரு கொங்கோ நாட்டுப் பிரதமர் பற்றிஸ் லுமும்பா படுகொலை செய்யப்படுவது தொடர்பான கதையே லுமும்பா  திரைப்படமாகும். இதனை “கெயிட்டியில் பிறந்து தனது இரண்டாவது தாயகமான கொங்கோவில் குடியேறிய ஆபிரிக்க நாட்டின் சுதந்திரம், இறைமை, ஜக்கியம் என்பவற்றில் பற்றுறுதிமிக்க றோல் பெக் திரைக்கதை எழுதி நெறியாள்கை செய்துள்ளார்.   லுமும்பா பாத்திரத்தில் நடித்த எரிக் எபோனியின் பங்களிப்பும் இவர் இப் பாத்திரத்திற்கு மிக நெருக்கமாக ஒத்துவருவதும் மிக முக்கியமானது” என்கின்றார். “ஐரோப்பிய காலனிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக இருந்த இவரை மேலைத்தேய நாடுகள் ஜக்கிய நாடுகளின் சபையின் பாராமுகத்துடன் எவ்வாறு பதிவியிறக்கி கொலை செய்கின்றனர் என்பதை வரலாற்று ஆதாரங்களுடன் கூறுகின்றது. இப் படுகொலையின் மூலம் இந்த நாட்டின் கனிமவளங்களை தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து இந்த நாட்டு மக்களை அடிமைப்படுத்தி சுரண்டுகின்றனர். இந்தவகையில் லுமும்பா ஓரு துன்பியல் வரலாற்று நாயகன்” என்கின்றார். இத் திரைப்படத்தின் நெறியாளர் றோல் பெக்கின் விரிவான நேர்காணலையும் மொழிபெயர்த்துள்ளார். இதில் இத் திரைப்படம் எடுத்தமைக்கான காரணங்களையும் எடுத்த சூழலையும் தனது அரசியலையும் நோக்கங்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றார். “உண்மையை வெளிப்படுத்துவதே எனது பிரதான நோக்கம்” என்கின்றார் நெறியாளர் றோல் பெக் .

போலாந்தில் பிறந்த அக்கினிஸ்கா ஹாலண்டின் “ஜரோப்பா ஜரோப்பா திரைப்படம் எவ்வாறு யூத இளைஞன் ஒருவன் நாசிகளிடமிருந்து தப்புவதற்காக தான் ஒரு ஜெர்மனியனாகவும் கம்யூனிஸ்டாகவும் மாறி மாறி சாதுரியமாகச் செயற்படுகின்றான்” என்பதைக் கூறுவதாகும். இந் நெறியாளர் “தன்னை ஒரு நாட்டுடன் அடையாளப்படுத்தாது ஒர் உலகத்தின் பிரதிநிதியாகத் தாம் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும் என விரும்புகின்றார். இதனாலையே வித்தியாசமான கலாசாரப் பின்னணிகளையும் பாரம்பரியங்களையும் கொண்ட பல நாடுகளிலும் அந்நியப்பட்டுவிடாது கவனத்தை ஈர்க்கும்  கலைத்துவமான திரைப்படங்கள் பலவற்றை அவரால் உருவாக்க முடிந்தது” என்கின்றார் நூலின் ஆசிரியர். மேலும் இவரது சில படங்களினதும் (provincial actors, fever, a lonely woman) யூத படுகொலைகள் தொடர்பான சிறந்த படங்களினதும் (life is Beautiful, broker, Mr.clean, Mephisto, 25 hour) குறிப்புகளையும் இந் நூலில் எழுதியுள்ளார். 

சினிமா ஆர்வலர்களுக்கு மட்டுமல்ல திரைப்படத்துறையில் செயற்படுகின்றவர்களுக்கும் அரசியல் சமூகம் சார்ந்த காத்திரமான யதார்த்தபூர்வமான திரைப்படங்களையும் ஆவணப்படங்களையும் எடுக்க விரும்புகின்றவர்களுக்குமான ஒரு பாடவிதானமாக இந்த நூல் அமையும் என்றால் மிகையல்ல. இந்த நூலை வெளிக்கொண்டுவர நீண்ட காலமாக நான்கு தடவைகள் பல்வேறு தரப்புகளால் முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பல இடர்பாடுகளால் வெளிவரவில்லை. சரிநிகர் சிவக்குமார், “கேதாரியிடமிருந்து கட்டுரைகளைப் பெறுவது என்பது கல்லில் நார் உரிப்பதுபோல” என்றார். அவரது கட்டுரைகளைத் தொகுப்பாக்கி வெளியிடுவதும் அப்படியான ஒரு செயற்பாடே என்றால் மிகையல்ல. சில காரணங்களால் இந்த முயற்சியை பொறுப்பெடுத்து மேற்கொண்டபோது நண்பர் ஒருவர் சாத்தியமற்ற வேலை என்றும் அவரது கட்டுரைகளைத் தேடித் தொகுப்பதே கஸ்டமான வேலை. அதைச் செய்துவிட்டால் முக்கால்வாசி வேலை முடிந்தமாதிரி என்று குறிப்பிட்டார். இருப்பினும் கடந்த மூன்று வருடங்கள் எனது இலங்கைக்கான பயணத்தின்போது குறிப்பிட்ட நாட்களை இதற்காக ஒதுக்கி செயற்பட்டேன். பிரக்ஞை வெளியீடாக வருவதைவிட சரிநிகர் நண்பர்களின் வெளியீடாக வந்தால் பயனுள்ளது என நினைத்து சரிநிகர் நண்பர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களின் நிதிப் பங்களிப்புடன் நிகரி வெளியீடாக கொண்டுவர பங்களித்தமை எனக்குத் தனிப்பட மகிழ்ச்சியும் பெருமையுமாகும். இப் பயணத்தில் பங்களித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் குறிப்பாக கேதாரநாதனின் தம்பி கைலாசநாதன் அவர்களுக்கும், ரஞ்சகுமார், பத்பநாப ஜயர், பௌசர் மற்றும் சரிநிகர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பல. நூற்களை வெளியிடுவது என்பது பதிப்புதுறை தொடர்பாக கற்பதுமாகும். அவ்வாறான அனுபவம் இந்த செயற்பாட்டில் எனக்கு கிடைத்தது என்றால் மிகையல்ல.
பகுதி இரண்டு – தொடரும்..
நன்றி தினக்குரல் ஞாயிறு வார இதழ் மே 17.
பிரதம ஆசிரியர் ஹரன்
லெப்டின்ராஜ்
பொன்மலர்
தனபாலசிங்கம்
பாரதி

உயில்: உயில் கலை இலக்கிய சங்கம் - இலக்கியச் சந்திப்பு
http://uyilsociety.blogspot.com/2013/04/blog-post_15.html
கோ. கேதாரநாதன் “பிறமொழித் திரைப்படங்களும் தமிழ்த்திரைப்படங்களும்” என்ற பொருளில் உரை நிகழ்த்துகிறார்.
Baz-Lanka: நல்லதும் புதிதுமான பார்வையும் பாதையும் -எஸ்.எம்.எம்.பஷீர்
Posted by: மீராபாரதி | March 18, 2021

காடுகளை அழிப்பதற்கு எதிராக……

சிங்கராஜா வனம் – மார்ட்டின் ஐயா

Lanka Tourism: குவேனிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த சிங்கராஜ வனம்

இலங்கையில் சப்பிரகமுவ மாகாணத்தில் ஒரு புறம் களுகங்கையும் மறுபுறம் ஜின் கங்கையும் பாய்ந்து செல்ல, இடையில் 44.375 சதுர மைல் பரப்பளவினுள் பெரம் குன்றுகளையும் காடுகளையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது சிங்கராஜா வனம்.

இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 அடிமுதல் 4500 அடி வரைய உயரமான குன்றுகளையுடைய காடு. நாட்டில் கால நிலையை, நீர் வீழ்ச்சியை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

சிங்கராஜ வனம் இலங்கையில் அமைந்துள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட தேசிய வனமாகும். இது இலங்கையின் சபரகமுவா, தென் மாகாணங்களின் எல்லையில் இரத்தினபுரி ...

சிங்கராஜா வனத்தில் தாவர இனங்கள் 800 முதல் 900 வரை இருக்கின்றன. இதில் 76 இன வகைகள் இலங்கையில் மட்டுமே உள்ளவை. 5 இனங்களைச் சேர்ந்த மிக மிக உயரமான மரங்கள் அதிகமாக உள்ளன. புதிதாக உருவாக்கிய மர இனங்களில் 8-10 வரை எண்ணிக்கையுள்ள மரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

இங்குள்ள பறவை இனங்கள் 142. இதில் இலங்கையில் மட்டும் உள்ளவை 21 வகைகள். ஆனால் சிங்கராஜ வனத்தில் உள்ளது 20 இனங்களே. இலங்கைக்கு உரித்தான மற்ற ஒன்பது பறவைகள் நுவரெலியா போன்ற மலைப் பிரதேசங்களில் உள்ளன. இது “சிலோன் அரங்கா” எனப்படும் பறவையாகும். வண்ணத்துப்பூச்சிகள் சுமாராக 70 இன வகைகள்  காணப்படுகின்றன. இவற்றில் இலங்கையில் மட்டும் உள்ளவை 20 இன வகைகளாகும்.

35 பாம்பு வகைகளில் ஆறு மட்டுமே இலங்கையில் உள்ளவை.

மிருகங்களில் பெரிய மிருகமாக கருதப்படுவது மான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சாம்பார் என்னும் மிருகமாகும். மற்றும் சிறுத்தைப் புலிகளும் காணப்படுகின்றன.

இவ்வாறு சிங்கராஜ வனத்தின் விலங்குகள், தாவரங்கள், பறவைகள் தொடர்பான சகல விடயங்களையும் அறிந்தவர் மார்ட்டின் விஜயசிங்க என்பவராவர்.  பல்கலைக்கழகம் செல்லாது அனுபவ கல்வியினாலும் முயற்சியினாலம் கற்றறிந்து கல்விமான்களுக்குரிய தகைமை பெற்றுள்ள மார்ட்டின் ஐயா என அனைவராலம் ன்புடன் அழைக்கப்படும் 52 வயதான இவர் வன மேற்பார்வையாளராக கடமையாற்றுகிறார்.

இவர் குடவ அரச பாடசாலையில் எட்டாம் வகுப்புவரையும் பின்பு கரவிட்ட மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் சிறிது காலமும் கல்வி கற்று பின் 1958ம் ஆண்டு தனத திருமணம் முடிந்த பின் வனத்திற்கு அருகில் உள்ள கிராமத்தில் குடியேறி வசிக்கத் தொடங்கினார்.

அப்பொழுது கிராம மக்கள் சட்ட விரோதமாக மரங்களை வெட்டி காட்டை அழிப்பதற்கு எதிராக காட்டு அதிகாரி அவர்கள் மீது வழங்குத்  தொடுத்தார். இதனால் அதிகாரிக்கும்  சில கிராம மக்களுக்கும் இடையில் பிரச்சனை ஆரம்பித்தது.  தாவரங்கள் மேல் அன்பும் ஈடுபாடும் கொண்ட மார்ட்டின் ஐயா இயல்பாகவே அதிகாரிக்கு பக்கபலமாக இருந்து பிரச்சனையை சுமூகமாக தீர்த்து வைத்தார். இச் சந்தர்ப்பத்தில் அதிகாரியுடன் ஏற்பட்ட நட்பு இவரின் வன தவார விலங்குகள் மீதான ஆர்வத்திற்கு தீனி போட்டது. வன பாதுகாவலனாக தனது பணியை மேற்கொள்வதற்கு உதவிற்று. இதன்போது ஏற்பட்ட நம்பிக்கையினால் 1968ம் ம் ஆண்டு “பைன்ஸ்” மரங்கள் வளர்க்கும் திட்டத்தில் கங்காணியாக வேலையைப் பொறுப்பேற்று மரங்கள் நன்றாக வளரவும் பாதுகாக்கவும்  தன்னால் இயன்றதைச் செய்தார்.

1972ம் ஆண்டு கொழும்புத் திட்டத்திற்கு அமைய 5000 ஏக்கர் காட்டை இயந்திரம் மூலம் வெட்டி அழித்தார்கள். இச் செயற்பாட்டை எதிர்த்து தடுத்து நிறுத்த300-400 வரையிலான கை ஒப்பங்களை சேகரித்து மனு ஒன்றை அனுப்பினார். ஆனால் 1977ம் ஆண்டே திரு. காமினி திசாநாயக்காவினால் இடை நிறுத்தப்பட்டது.

இவரது தொழில் 1984ம் ஆண்டு நிரந்தரமாக்கப்பட்டது. இக் காலகட்டத்தில் சிங்கராஜா வனத்தில் உள்ள தாவரங்கள், விலங்குகள், பற்றி ஒருவரும் பூரணமாக அறிந்திருக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்த இவர் அத தொடர்பான விபரங்களைத் திரட்ட முனைந்து கொண்டார். இவரது ஆர்வத்திற்கு பக்கபலமாக மறைந்த பேராதனை  தாவரவியற் பேராசிரியர் பாலசுப்பிரமணியம், பேராசிரியர் நிமில் குணத்திலக்க, பேராசிரியர் சாவித்திரி குணத்திலக்க ஆகியோரின் ஒத்துழைப்பும் உதவிகளும் கிடைத்தன. மற்றும் சிலர் மிரகங்கள் பற்றி பி.பி.கருணாரத்ன, ரணம அமரசேகர பறவை இனங்கள் பற்றி சரத் கொட்டகம (வன அதிகாரி) பொன்றோரது உதவிகளும் கிடைத்தன.

இவரது வனவிலங்குகள், தாவரங்கள் தொடர்பான விபரங்களை அறியும் ஆர்வத்தைக் கேள்விப்பட்ட ஜெர்மன் உயர் ஸ்தானிகர் புத்தகங்கள் பலவற்றைக் கொடுத்து உதவியதன் மூலம் ஊக்குவித்தார்.

கண்டுவிடிக்கப்பட்ட புதிய மரங்கள் சிலற்றில் ஒன்றுக்கு  இவரது பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளமை இவரது  ஆற்றலையும் தகைமையையும் பிரதிபலிக்கின்றது. அதன் பெயர் டயஸ்; கோரியா சோயாமா ஜயசூரிய அன்ட் விஜயசிங்க என்பதாகும்.

மேற்கூறப்பட்ட பேராசிரியர்கள் மூலம் தனத அறிவை வளர்த்துக்  கொண்டது மட்டுமல்லாமல் தனது அனுபவ அறிவை அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். அது மட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலம் இலத்தின் மொழிகளை தானாகவே கற்றுக்கொண்டார். இவரிடம் பல ஆயிரம் ரூபா பெறுமதியுள்ள நூல்களின் சேகரிப்பும் உள்ளன.

மார்ட்டின் ஐயா தனத குடும்ப வாழ்க்கை பற்றி கூறும்போத நான் என் மனைவியுடனும் ஆறு பிள்ளைகளுடனும் கானகத்தின் நடுவில் வீடமைத்துத் தனியாக வாழ்கின்றேன். என் மூத்த மகள் தினமும் மூன்று மைல்களுக்கு மேல் கானகத்தினூடே நடந்து சென்று உயர்தரம் வரை படித்து சித்தி அடைந்துள்ளார். எனது பிள்ளைகளும் வனம் பற்றிய அறிவை வளர்ப்பதிலும் வன பாதுகாப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இன மத பேதமின்றி எல்லோருடனும் சரிசமமாகப் பழகும் இவர்களிடம் “மனிதம்” நிறைந்துள்ளதை நடைமுறை மூலமும் பேச்சுக்கள் மூலமும் காணக்கூடியதாக இருந்தது.

கல்விமானாகத் திகழும் மார்ட்டின் ஐயா எல்லோரிடமும் கேட்பது இதுதான். “உலகம் வெப்ப அதிகரிப்பினால் வரட்சியையும் வறுமையையும் நாடிச் செல்கின்றது. இதற்கு காடுகளை அழிப்பதும் ஒரு காரணம். ஆகவே காடுகளைப் பாதகாப்பது மட்டுமல்லாமல் வீட்டுக்கு ஒரு மரத்தை நட்டு வளர்த்தெடுப்பது இன்றைய காலத்தில் இன்றியமையாத தேவையாகின்றது”

பாரதி

24-05-1992

நன்றி வீரகேசரி வார வெளியீடு

ஆசிரியர் நடராஜா அவர்கள்.

சிங்கராஜா காடு பற்றியும் அது அழிக்கப்படுவது தொடர்பான விபரங்கள் கீழே

No photo description available.
90களின் ஆரம்பத்தில் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் கற்கும் பொழுது சிங்கள மாணவ நண்பர்களுடன் சிங்கராஜா காட்டிற்குப் பயணம் செய்தபோது அங்கு வேலை செய்கின்ற காட்டைப் பராமரிக்கின்ற மார்ட்டின் ஐயா அவர்களுடன் தற்செயலாக உரையாடியபோது அவரின் ஆற்றலையும் அறிவையும் அறிந்து அதைக் கட்டுரையாக்கினேன். அப்பொழுது வீரகேசரியில் அப்பாவின் நண்பர் நடராஜா அவர்கள் ஆசிரியராக இருந்தார். அவரினுடாக இதைப் பிரசுரிக்க அனுப்பினேன்.

https://firefriendz.blogspot.com/2011/11/15.html?showComment=1616098525980#c8181861961327813175

காடு என்பது சமவெளியிலும் காணப்படும். மரஞ்செடிகொடிகள் வளர்ந்தும் இருக்கும். பட்டுப்போயும் இருக்கலாம். அளவின்றிப் பெருகினாலும் சரி, சிதைந்தாலும் சரி – அது காடாகும். கட்டைகள் மண்ணோடு தீயோடு சிதையுமிடம் என்பதால்தான் இடுகாடு, சுடுகாடு. தானே உருவாகும். முயற்சியாலும் உருவாக்கப்படலாம். வனம் என்பது பல்லுயிர்ப் பெருக்கமுள்ள, ஆதியிலிருந்து வளர்ந்து செழித்த பகுதி. வனம் என்பதில் உள்ள வன்மையைக் கவனிக்கவும். கானகம் என்பது மலைப்பாங்கான பகுதியில் இருப்பதைக் குறிப்பது. மலையும் மலைசார்ந்த இடமுமான குறிஞ்சி நிலத்தோடு தொடர்புடைய வனப்பகுதி கானகம்.

– கவிஞர் மகுடேசுவரன்

‘வனம் குறித்த தமிழ்ச் சொற்கள் ஏராளம். அடவி, இறும்பு, கடம், கட்சி, காடு, கானகம், கானல், கான், சோலை, பழுவம், புறவு, பொதும்பு, பொழில், என ஏறக்குறைய 25 சொற்கள் உள்ளன. அவை யாவும் ஒருபொருட் பன்மொழி (அதாவது ஒரே பொருளைத் தரும் பல சொற்கள்) என்று அறியப்பட்டாலும் மொழி வல்லுநர்கள் பார்வையில் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மற்ற சொற்களிடமிருந்து வேறுபட்டதாகவே கருதப்படுகிறது. இந்தக் கருத்து எல்லா ஒருபொருட் பன்மொழி சொற்களுக்கும் பொருந்தும். அறிவியல் பார்வையில் வனங்கள் பல வகைகளாக அடையாளங் காணப்படுகின்றன. வேறுபடும் வனங்களின் வகைகளுக்குத் தனித்தனியாகப் பெயரிட வேண்டியுள்ளது.’

http://www.viruba.com/final.aspx?id=VB0003251

https://ta.maywoodcuesd.org/difference-between-jungle-and-forest-8560

பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை – என் பார்வை

Image result for பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை

பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை வந்த பயணம் போரின் பின்னான முக்கியமான நிகழ்வு. நாம் புலம் பெயர்ந்து இருந்தாலும் என் போன்றோரின் உடல்கள் மட்டுமே இங்கிருக்கின்றன. எங்கள் ஆன்மா இலங்கையிலையே இருக்கின்றது. அந்தவகையில் எம் முழுமையான ஆத்மார்த்தமான உணர்வுபூர்வமான ஆதரவு அந்தப் பயணத்திற்கு இருந்தது. பயணம் செய்த நேரங்களில் எந்தெந்த இணையங்களில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்தார்களோ அவற்றை எல்லாம் திறந்து வைத்து, பார்த்து, அவற்றுக்கு விருப்பக்குறியிட்டு ஆதரவளித்துக் கொண்டிருந்தேன். கடந்த சில காலமாக விருப்பக்குறி இடுகின்றமையை நிறுத்தியிருந்தேன்.  இருப்பினும் இந்த நிகழ்வுக்காக அதைத் தொடர்ந்தேன்.

இவ்வாறான போராட்டங்களை திட்டமிட்டவகையில் தொடர்ந்து செய்வதுதான் அரசியல் தலைமைகளுக்கும் கட்சிகளுக்கும் சமூக அமைப்புகளுக்கும் இருக்கின்ற பொறுப்பாகும். அப்பொழுதுதான் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்களுக்கும் அரசியல் கைதிகளுக்கும் அவர்களது உறவினர்களுக்கும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நில உரிமையாளர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ் தேசிய அடிப்படையில் ஒடுக்கப்படுகின்ற ஈழத் தமிழர்களுக்கும் பக்கபலமாக இருக்கும். தாம் தனித்து விடப்பட்டுள்ளோம் என உணரமாட்டார்கள். சுதந்திரக் காற்றை, மூச்சு விடுவதற்கான நேரத்தைப் பெறுவார்கள். இதுவே இந்த மக்களுக்கான மாபெரும் ஆற்றுப்படுத்தலாகும்.
பெரும்பான்மையான ஈழத் தமிழர்களின் ஆதரவு மட்டுமல்ல முஸ்லிம் மக்களின் ஆதரவும் பங்களிப்பும் கிடைத்தமை வரவேற்கத்தக்கதும் ஆரோக்கியமானதுமாகும். இந்த உணர்வலையையும் கூட்டுச் செயற்பாட்டையும் தொடர்ந்தும் வைத்திருப்பது ஒவ்வொரு தலைவர்களதும் கட்சிகளதும் அமைப்புகளினதும் பொறுப்பாகும்.

Image result for பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை

பாராளுமன்ற உறுபினர்களான சுமந்திரன், சாணக்கியன், கலையரசன் மூவரும் தொடர்ச்சியாக ஆரம்பம் முதல் இறுதிவரை பயணித்ததைக் காணக்கூடியதாக இருந்தது. கட்சிப் பிரமுகர் என்றடிப்படையில் சுகாஸ் மட்டுமே ஆரம்பத்தில் இருந்து பயணித்தார். பிற கட்சிப் பா.உறுப்பினர்களையும் பிரமுகர்களையும் ஆரம்பத்தில் காணவில்லை. இவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? எங்கே சென்றார்கள் இவர்கள்? இடையிடையே சிலர் வந்து சேர்ந்தார்கள். ஒவ்வொருவர் மீதும் மற்றவர்களுக்கு விமர்சனங்கள் இருப்பினும் கொள்கைரீதியாக உடன்பட்டு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டமையை நாம் வரவேற்க வேண்டும்.

சாணக்கியன் அவர்களின் கடந்த கால அரசியல் கேள்விக்கும் விமர்சனத்திற்கும் உரியதே. ஆனால் இன்று அவர் தமிழ் தேசியம் சார்ந்து துணிச்சலாக கதைப்பவர் மாந்திரமல்ல கிழக்கு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி. இவர் எதிர்காலத்தில் வேறு அரசியலும் செய்யலாம். ஆனால் இன்று சரியான நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக நிற்பதை நாம் ஆதரிக்கவும் அவருக்குப் பக்கபலமாகவும் இருக்க வேண்டும். மேலும் அவரது உறுதியும் அதிகாரத்தின் முன் நசியாமல் மண்டியிடாமல் பயமின்றி எதிர்த்தமையும் இந்தப் பயணம் இடைநடுவில் நிற்காமல் தொடர்வதற்கும் பங்களித்துள்ளது என்றால் ஒருவரும் மறுக்கமாட்டார்கள். தலைவர்கள் இவ்வாறுதான் இருக்க வேண்டும். மாறாக தூரதிர்ஸ்டவசமாக சாணக்கியனுக்கு எதிராக மாற்று அரசியல் செய்பவர்கள் இவரை விமர்சிப்பதையும் புறக்கணிப்பதையுமே நோக்கமாகக் கொண்டதை காணக்கூடியதாக இருந்தது. உண்மையிலையே சாணக்கியனை வடக்கு மக்கள் கைகூப்பி வணங்கி மாலை அணிவித்து வரவேற்று இருக்க வேண்டும். இது ஏற்கனவே இருந்து வருகின்ற பிரதேசவாத முரண்பாடுகளை களைவதற்கு வழிவகுத்திருக்கும். ஆனால் பயணத்தின் இறுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் கட்சி, தனிநபர் அரசியல் செயற்பாடுகள் பிரதேசவாதத்தை தூண்டுபவர்களுக்கு நன்மையளிப்பதாகவே இருக்கும். மேலும் சாணக்கியன் போன்றவர்களை தூரதிரதிர்ஸ்டவசமாக எதிரணியை நோக்கி தள்ளுகின்ற செயற்பாடாகவும் அமையலாம். இவ்வாறான தமிழ் தேசிய அரசியல் நீண்ட தூரம் பயணிக்காது.ஈழத் தமிழர்கள் ஆதரவற்ற ஒரு தரப்பு. நாம் அதிகம் நண்பர்களை உருவாக்குவதே நம் விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு பயனளிக்கும். இதற்குமாறாக நம்முடன் இருப்பவர்களையே துரோகிகளாகவும் எதிரிகளாகவும் சித்தரிப்பது நமது பலத்தைக் குறைப்பது மாத்திரமல்ல நம்மை மீளவும் தோற்கடிக்கும். புலிகள் காலத்திலும் இதுவே நடந்தது. அவர்கள் எல்லோரையும் பகைத்து தனிமைப்பட்டார்கள். இவ்வாறான அரசியலைத் தொடர்வது நாம் மீண்டும் தோற்பதற்கே வழிவகுக்கும். இதற்குமாறாக நாம் நமது நண்பர்களை அதிகரிக்க வேண்டும். இருப்பவர்களுடன் பல்வேறு முரண்பாடுகள் இருப்பினும் தமிழ் தேசிய அரசியலில் உடன்பாடு உள்ளவர்களுடன் மேலும் நெருக்கமாக வேண்டும். மேலும் எதிர் நிலையிலிருக்கின்றவர்களையே வென்று எடுக்குமளவிற்கு இராஜதந்திர செயற்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும். சிறிலங்கா அரசை எவ்வாறு தனிமைப்படுத்தலாம் என்பதை இலக்காக கொண்டு செயற்பட வேண்டும். ஆனால் இவ்வாறான இராஜதந்திர செயற்பாடுகள் நம்மிடம் காணப்படவில்லை. இது ஆபத்தான் அரசியல் போக்காகும்..

தமிழ் தேசிய அரசியல் வரலாற்றில் மதங்கள் பிரதான பங்கு வகிக்கவில்லை. கிருஸ்தவ கத்தோலிக்க மதகுருமார் முக்கிய பங்கு வகித்திருந்தாலும் அவர்கள் முன்னிலை வகிக்காது பின்னிருந்தே செயற்பட்டார்கள். பெரும்பாலும் செயற்பாட்டாளர்களாக ஒழுங்கமைப்பாளர்களாக செயற்பட்டார்கள். தமிழ் தேசிய அரசியிலில் கடந்த காலத்திலிருந்து விடுதலைப்புலிகள் காலம் வரை மத அடையாளங்கள் அல்லது அவ்வாறான பிரமுகர்கள் அரசியலில் முன்னிலைப்படுத்தப்படவில்லை. ஆனால் போரின் பின்னரான காலப் பகுதிகளில் மத அடையாள அரசியல் தூரித்திக் கொண்டு இருக்கின்றன.

Image result for பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை

இப் பயணத்தில் காவியுடை அணிந்த வேலன் அவர்கள் தன்னை மிகச் சாதூரியமாக முன்னிலைப்படுத்தினார். ஆரம்பத்தில் பனரின் பின்னால் வந்த இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்நோக்கி வந்து பெரும்பாலும் பெனரை மறைத்துக் கெண்டே இறுதிவரை அதன் முன் நடந்து வந்தார். இவ்வாறான பயணங்களில் பனர் முன்தெரியத்தக்கதாக பெரும் தலைவராயினும் அதன் பின்தான் வருவார்கள். இவருக்கு மட்டும் அப்படி என்ன விசேச அந்தஸ்து. மேலும் இவர் சாதூரியமாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை முக்கியமாக சுமந்திரனையும் சாணக்கியனையும் பின்தள்ளுவதில் கவனமாக இருந்தார். ஆரம்பத்தில் தானே தொலைபேசியில் கேட்டு கேட்டு உரையாற்றியவர் பின்பு பக்கத்திலுள்ளவரிடம் தொலைபேசியை கொடுத்துவிட்டு அவர் சொல்லச் சொல்ல உரையாற்றினார். இவரை பின்னிருந்து இயக்கியவர்கள் யார்? காவி உடை அணிந்தவருக்கும் மதகுருமாருக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது ஏன்?. இது தவறான ஒரு ஆரம்பமாகும். முளையிலையே களைய வேண்டிய தவறு இதுவாகும். இதற்குமாறாக மத அடையாளங்களற்ற சதாராண செயற்பாட்டாளர்களை முன்னணியில் விட்டிருக்கலாம். ஏன் மக்களினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளை முன்செல்ல விட்டிருப்பின் அது மேலும் பலம் மிக்கதாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். எதிர்காலத்தில் இவர்கள் இதனை தம் நலன் சார்ந்து பயன்படுத்தும் சாத்தியங்கள் இருப்பினும் அதைத் தடை செய்திருக்க கூடாது. மாறாக அதைத ;தடை செய்தமையானது சுமந்திரன் அவர்களும் சாணக்கியன் அவர்களும் இதனுடாக பயன்பெறக்கூடாது என்ற நோக்கமே இருந்ததாக தெரிகின்றது. இவர்கள் இருவரும் உறுதியாக இருந்திருக்காவிட்டால் ஆரம்பத்திலிருந்து பயணித்திருக்காவிட்டால் இப் பேரணி இடையில் நின்றுபோயிருக்கும். இவர்கள் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக முதலில் வந்தமை மட்டுமல்ல இறுதிவரை களத்தில் நின்றார்கள். இதுதான் தலைமைத்துவம் என்பது. மற்றவர்கள் இப் பேரணி வெற்றிபெருகின்றது என அறிந்தபின் கலந்து கொண்டவர்கள். எப்படி ஒரு தலைமைத்துவம் இருக்க கூடாது என்பதற்கு உதாரணமானவர்கள் இவர்கள்.

ஒரு பண்பட்ட அரசியல் தலைவர் எப்படி செயற்பட வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக சுமந்திரன் அவர்கள் இறுதியாக ஆற்றிய உரை முக்கியமானது. சக அரசியல் செயற்பாட்டாளர் எதிரணியில் செயற்பட்டாலும் அவரைக் குறிப்பிட்டதும் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி பிரிந்து சென்றவர்களுடன் மீள இணைய வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டமையும் வரவேற்கத்தக்கதும் பின்பற்ற வேண்டிய பண்புமாகும். ஆனால் இதற்குமாறாக எதிரணி அரசியல் செயற்பாட்டாளர் பயணத்தின் முடிவில் சுமந்திரனையும் சாணக்கியனையும் கீழ்த்தரமாக விமர்சித்தமை ஒற்றுமையை குழைக்கின்ற தமிழ் தேசியத்திற்கு விரோதமான செயற்பாடு என்றால் மிகையல்ல. இவரின் செயற்பாட்டை யாரும் விமர்சிப்பதைக் காணமுடியவில்லை. ஒன்றுமட்டும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. இவர்களுக்கு சாணக்கியனும் சுமந்திரனும் வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் அரசியல் பயன் பெறக்கூடாது.

Image result for பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை

மேலும் இந்தப் பயணத்தில் அனைவரும் கூடிக் கலந்துரையாடி முடிவுகள் எடுக்க மூன்று இரவுகள் இருந்தன. ஆகக் குறைந்தது கிளிநொச்சியில் தங்கியிருந்தபோது எங்கே எப்படி முடிக்கின்றோம் என கலந்துரையாடி முடிவெடுத்து இறுதி நேரத்தை ஒற்றுமையாக முடித்திருக்கலாம். இதற்கு மாறாக எங்கே எப்படிப் போகின்றோம் என ஒன்றையும் கலந்துரையாடாமல் நெல்லியடியில் வைத்து புதிய இடம் தொடர்பாக அறிவித்தமைக்கான காரணம் என்ன? இதனை யார் முடிவெடுத்தார்கள்? இவ்வாறான ஒழுங்கற்ற திட்டமிடல்களுக்கு காரணம் என்ன? இவ்வாறு பின்னணியிலிருந்து இயக்கி ரீமோட் கொன்றோலினுடாக தவறாக வழிநடாத்தாமல் பல கட்சிகள் அமைப்புகள் கொண்ட பொதுவான குழுவொன்றை உருவாக்கி அவர்களே இவ்வாறான விடயங்களை திட்டமிடவும் வழிநடாத்தவும் தலைமை தாங்கவும் ஊக்குவிப்பதே ஆரோக்கியமான சிறந்த வழிமுறையாகும்.

இறுதியாக இந்தப் பயணம் பயனுள்ளது அவசியமானது எனினும் அவசர அவசரமாக திட்டமிடப்படாமல் செயற்படுத்தப்பட்டது ஏன்? இதனைப் பின்னணியில் இருந்து இயக்கியவர்கள் யார்? என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன. நிலாந்தன் அவர்களினது கட்டுரையும் (https://www.nillanthan.com/4856/) நிலாந்தன், சிங்கம், மற்றும் பாதிரியார் ரவிச்சந்திரன் அவர்களும் இணைந்து வழங்கிய (https://youtu.be/oXtxc-Mz4es) நேர்காணல் என்பன வாசிப்பதற்கும் கேட்பதற்கு முக்கியமானவை. அனைத்துக் கட்சிகளையும் அமைப்புகளையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு குடையில் கீழ் கொண்டுவரவும் பொது உடன்பாட்டினடிப்படையில் செயற்படவும் வேண்டிய அவசியத்தை இவை வலியுறுத்துவதுடன் அதனைச் செய்வது எவ்வளவு கஸ்டமானது என்பதையும் இதனை வாசிக்கும் பொழுதும் கேட்கும்போதும் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் இவை தொடர்பான எந்த அக்கறையும் அற்றவர்கள் பொறுப்பின்றி செயற்படுவதும் இவர்களைப் புலம் பெயர் தேசங்களிலிருந்து இயக்குபவர்களும் தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்திற்குப் பங்களிப்பதற்குப் பதிலாக அதை சிதைப்பதையும் சில தனிநபர்கள் அரசியல் இலாபம் அடைவதையுமே நிறைவேற்றுகின்றார்கள் என்றால் மிகையல்ல.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இக் கட்டுரையில் (https://tinyurl.com/y4ymngt5) ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளேன். வாசிக்கவும்.
மீராபாரதி
பேரணியின் பின்பான நிகழ்வுகள் தொடர்பான சில பின்குறிப்புகள்.
இப் பேரணியின் முக்கியத்துவம் தொடர்பாக அரசியல் ஆய்வாளர் யோதிலிங்கம் அவர்கள் சிறப்பான பார்வை ஒன்றை முன்வைத்திருந்தார். அதில் தெளிவாக பல விடயங்களை விளக்கியிருந்தார். மாவோவின் பயணம் தொடர்பாக குறிப்பிடுவதை தவிர்த்திருக்கலாம். மேலும் இறுதியாக ஆரம்பத்திலிருந்து பயணித்த சுமந்திரனின் பங்களிப்பை தவிர்த்துவிட்டு இடையில் கலந்து கொண்ட கட்சி பற்றியும் சில தலைவர்கள் பற்றியும் மட்டும் குறிப்பிட்டமை இவரது பக்கச்சார்பு அரசியலை வெளிப்படுத்துகின்றது.
சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் மட்டுமே தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை கூறினார்.
கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் பொழுது தனது கருத்தை மட்டும் முன்வைத்திருக்கலாம். அவசியமின்றி சுமந்திரன் இறுதிவரை நிற்கவில்லை என்பதை அங்கு கூறியிருக்கத் தேவையில்லை. உண்மையில் சுமந்திரன் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதிவரை நின்றார். ஒழுங்குபடுத்தலில் ஏற்பட்ட குழறுபடிகளால் அல்லது திட்டமிட்டு அவர்களைப் புறக்கணித்தமையால் அவர்கள் பிரகடனம் வாசிக்கும் பொழுது நிற்கவில்லை. மாறாக கஜேந்திரகுமார் அவர்கள் இடையில் அதாவது பேரணி வெற்றிபெற்ற பின்னரே கலந்து கொண்டார். இவர் சுமந்திரன் மீது அவ்வாறு குற்றம் சாட்டுவது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாததும் கண்டிக்க வேண்டியதுமாகும். சிறிலங்காவின் பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் தேசிய தலைவர்கள் ஒற்றுமையாக செயற்படுவதே அவசியமாகும். அதுவே ஆரோக்கியமான செயற்பாடுமாகும்.
70ம் ஆண்டுவரை தமிழரசுக் கட்சியும் தமிழ் காங்கிரசும் களத்தில் இருந்தன.
83ம் ஆண்டுவரை தமிழர் விடுதலை கூட்டணி களத்தில் இருந்தது.
86ம் ஆண்டுவரை டெலோ, புளொட், ஈபிஆர்டில்எவ் போன்ற இயக்கங்கள் ;களத்தில் இருந்தன.
2009ம் ஆண்டுவரை விடுதலைப்புலிகள் களத்தில் இருந்தது.
2005ம் ஆண்டுவரை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு களத்தில் இருந்தது.
இவர்கள் ஒருவராலும் தமிழ் மக்களுக்கான விடுதலையைப் பெற்றுத்தர முடியவில்லை. அழிவைத்தவிர.
இப்பொழுது பல அமைப்புகள் இருந்தபோதும் தமிழ் மக்களுக்கு தலைமைத்துவம் கொடுக்க ஒழுங்கான கட்சிகளோ இயக்கங்களோ இல்லை. ஆனால் அனைவரும் கதிரைகளுக்கு அடிபடுகின்றார்கள். இவர்கள் அனைவரும் பொதுக் கொள்கையின் கீழ் ஒன்றுபடாதவரை தமிழர்களுக்கான விடிவு என்பது கனவேயாகும்.

Image result for பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை
Image result for பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை

விடுதலையை நோக்கி….

அரசியல் கைதிகள் விடுதலை தொடர்பாக யாழ் சிவில் சமூகம் ஒரு மெய்நிகர் கலந்துரையாடலை ஒழுங்கு செய்திருந்தது. பல தகவல்கள் பகிரப்பட்ட ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலாக இருந்தது. ஆனால் வழமையைப் போல அரசியல் கைதிகளின் விடுதலைக்கு எங்கே எப்படி ஆரம்பிப்பது என்ற கேள்வியில் வந்து முட்டி நின்றதாக உணர்கின்றேன். இது ஆச்சரியமானதல்ல. இவ்வாறுதான் போரின் பின்னரான கடந்த கால பல கூட்டங்கள் கலந்துரையாடல்கள் முடிவில் முட்டி ஒரு இடத்தில் நின்றுள்ளன. இதற்குக் காரணம் என்ன?
முதற் காரணம் அர்ப்பணிப்புள்ள தெளிவான தூர நோக்குள்ள மக்களை மதிக்கின்ற விரும்புகின்ற தலைவர்கள் இல்லை என்பது.
இரண்டாவது காரணம் ஈழத் தமிழர்களின் விடுதலை என்ன என்பதில் தெளிவின்மை. இரு நாடுகளா? ஒரு நாடு இரு தேசங்களா? ஒரு நாடு நான்கு தேசங்களா? அல்லது ஒற்றையாட்சிக்குள் அதிகாரப்பகிர்வா?
மூன்றாவது நோக்கம் எதுவாக இருப்பினும் அதனை எவ்வாறு அடையப்போகின்றோம் என்பதில் தெளிவின்மை.
நான்காவது இந்த மூன்று விடயங்களிலும் நாம் சரியானதை அல்லது பொருத்தமானதை தெரிவு செய்தால் இதன் தொடர்ச்சியாக வருகின்ற அரசியல் கைதிகள், காணாமல் போனோர், காணி உரிமை, தொல்லியல் இடங்கள் மீதான உரிமை, பொலிஸ் அதிகாரம், திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றங்கள் போன்ற ஈழத் தமிழர்கள் நடைமுறையில் எதிர்நோக்குகின்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு இலகுவாகத் தீர்வுகளைக் காணலாம்.

இலங்கையைப் பொறுத்தவரை தமிழ் ஈழம் என்பது சாத்தியமற்றது. சர்வதேச சூழ்நிலைகளால் அவ்வாறு ஒன்று கிடைத்தாலும் அது இப்பிராந்தியத்தில் அமைதியின்மையையே தோற்றுவிக்கும். ஈழத் தமிழர்கள் சர்வதேச சக்திகளின் பகடைக் காய்களாக உருட்டப்படுவார்கள் என்றே கருதுகின்றேன். ஆகவே உடனடி சாத்தியமானது அதிகாரப் பகிர்வை கோருதல். அதன் அடுத்த கட்டமாக இரண்டு அல்லது நான்கு தேசக் கோட்பாட்டை முன்வைத்து செயற்படலாம். இதுவே நியாயமானதும் யதார்த்தமானதுமான தீர்வாக இருக்கும். ஆகவே ஈழத் தமிழ் அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் எவ்வாறான தீர்வுகளை முன்வைத்து எத்தனை கட்டங்களில் செயற்படப் போகின்றோம் போராடப் போகின்றோம் என்பதில் தெளிவான ஒரு பார்வையை முன்வைப்பது முன்நோக்கி நகர்வதற்கு பங்களிக்கலாம்.

ஈழத் தமிழர்களின் விடுதலையில் அக்கறையுள்ள பலர் ஈழத்திலும் சிங்கள தேசத்திலும் புலம் பெயர்ந்த தேசங்களிலும் இருக்கின்றனர். இவர்களை எவ்வாறு ஒருங்கினைத்து பலமான சக்தியாக மாற்றுவது என்பதே இன்றுள்ள பாரிய பிரச்சனை. இதற்கு காரணம் ஈழத் தமிழர்களுக்கு சரியான இலக்கையும் பார்வைகளையும் கொண்ட தலைமைத்துவம் இன்மையே எனலாம். இவ்வாறான ஒரு தலைமைத்துவத்தைக் கட்டி எழுப்ப முதலாவதாக சிறிலங்கா அரசு தொடர்பான தெளிவான ஒரு பார்வையை கொண்டிருக்க வேண்டும். சிறிலங்கா அரசானது ஒரு பேரினவாத அரசு என்பதை விளங்கிக் கொள்வது. இவ் அரசின் மீது பலமான அழுத்தங்கள் ஏற்படாதவரை ஈழத் தமிழர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளை கணக்கில் எடுக்கப்போவதில்லை.  எவ்வாறு அந்த அழுத்தங்களைப் பிரயோகிக்க ஈழத் தமிழர்கள் செயற்பட வேண்டும்?

இக் கேள்விக்குப் பதிலாக இரண்டாவது காரணத்தை முன்வைக்கலாம். ஈழத் தமிழர்கள் இதுவரையான தமது அரசியல் தலைமைத்துவம் தொடர்பான விரிவான ஆழமான விமர்சனப் பார்வையை கொண்டிருத்தல் வேண்டும். இந்தடிப்படையில் ஈழத் தமிழர்களின் இன்றைய நிலைக்கு கடந்த கால ஈழத் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் விடுதலைப் புலிகள் உட்பட சகல தமிழ் இயக்கங்களும் இன்றைய ஈழத் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் முன்னெடுத்த முன்னெடுக்கின்ற தவறான அணுகுமுறைகளே காரணம் எனலாம். ஆகவேதான் நாம் தோற்ற தரப்பாக இருக்கின்றோம். நாம் தோற்றமைக்கு பல புறக் காரணங்கள் இருப்பினும் அகக் காரணம் என்ன என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் நம்மை மாற்றிக் கொண்டு புதிய பார்வைகளுடன் புதிய வழிகளில் விடுதலை நோக்கி செல்லலாம்.

இந்தடிப்படையில் இன்றைய ஈழத் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் ஏதுவுமே ஈழத் தமிழர்களின் பெயர்களை சொல்கின்றளவிற்கு அவர்களுக்காக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாக தெரியவில்லை. பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு பாராளுமன்ற கதிரைகளும் மாகாணசபை பதவிகளுமே தேவையாக இருக்கின்றன. இதை வைத்துக்கொண்டு இரண்டு உணர்ச்சிகரமான உரைகளை ஆற்றி சில சட்டப் பிரேரணைகளை உருவாக்கிவிட்டால் அடுத்த தேர்தலுக்கான தமது மூலதனத்தை பெற்றுக் கொண்டுவிடலாம் என நம்புகின்றனர். இவர்கள் ஈழத் தமிழ் மக்களுக்குப் பொறுப்பு கூறவேண்டிய கடப்பாடு கொண்டவர்களாக இல்லை. ஆகவேதான் ஒவ்வொருவரும் தாம் விரும்புகின்ற பாதையில் வேறு வேறு திசைகளில் இழுபடுகின்றனர். இதனால் சிதைவுறுவது ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் பலம் என்பதை உணர மறுக்கின்றனர். ஆகவே இவர்களுக்கு கடிவாளம் இடவேண்டும். இவ்வாறான கடிவாளம் ஒன்று அண்மையில் சிவில் சமூகங்களின் முயற்சியினால் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக அறியக்கிடைக்கின்றது. இது ஆரோக்கியமானது. ஆனால் அது எந்தளவு உறுதியானது என்பது சந்தேகமானது. எதிர்காலமே இதற்குப் பதிலளிக்கும். இருப்பினும் இதனை உறுதியாக்க மேலும் சில செயற்பாடுகளை ஈழத் தமிழ் சிவில் சமூகங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

வடக்கு கிழக்கில் உள்ள ஈழத் தமிழ் சிவில் சமூகங்களும் மனித உரிமை இயக்கங்களும் தமிழ் கட்சிகளும் இணைந்து ஒரு தலைமைக் குழுவை உருவாக்க வேண்டும். இத் தலைமைக் குழுவில் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் ஒவ்வொருவராகவும் இவர்களின் கூட்டு எண்ணிக்கையை விட சிவில் சமூக பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் இருக்க வேண்டும். இத் தலைமைக் குழு ஈழத் தமிழர்கள் தொடர்பாக நீண்ட கால, குறுகிய கால நோக்கிலும் மற்றும் சமகால நடைமுறை சார்ந்தும் எவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கலாம் என்பதை ஜனநாயக வழியில் ஈழத்தமிழர்களின் விடுதலைக்கான அடிப்படைகளில் தீர்மானிக்க வேண்டும். இத் தீர்மானங்களையே ஈழத் தமிழர்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் சிறிலங்காவின் பாராளுமன்றத்திலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலும் பலமிக்க சக்தியாக ஒருமித்த கருத்தாக தெரிவிக்க வேண்டும்.  வெறுமனே தமது கட்சி சார்ந்த தீர்மானங்களை தனித்தனியாக தெரிவிப்பது என்பது எந்தவகையிலும் ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் அபிலாசைகளை பெறுவதற்கு வழிசமைக்காது. வேண்டுமானால் தமது கட்சிகளினதும் அதன் தலைமைத்துவத்திற்கு நன்மையளிக்கலாம். இவ்வாறு தமது தனிப்பட்ட மற்றும் கட்சி நலன் சார்ந்து செயற்படுபவர்களை இத் தலைமக்குழுவானது மக்களின் முன் வெளிப்படுத்தி விமர்சிக்க வேண்டும். இவ்வாறு தமது கடிவாளத்தை உறுதியாக்குவதனுடாக கட்சிகளை தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைக்கலாம்.

இக் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றுவதுடன் நின்றுவிடாது பல்வேறு அகிம்சைப் போராட்டங்களை சிவில் சமூக மக்கள் தலைமைத்துவத்தின் வழிகாட்டலில் முன்னெடுக்கலாம். உதாரணமாக சில தீர்மானங்களை நிறைவேற்றாதவரை பாராளுமன்றத்திற்கு சக சிங்களப்  பிரதிநிதிகள் செல்லாதவாறு வீதிமறியல் செய்யலாம். அரசியல் கைதிகளுக்குப் பதிலாக தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் பாராளுமன்றப் பிரதிநிதிகள் காலவரையின்றி உண்ணாவிரதம் இருக்கலாம். இவ்வாறான பல்வேறு வகையான அர்ப்பணிப்புள்ள செயற்பாடுகளே சிறிலங்கா அரசின் மீது அழுத்தங்களைப் பிரயோகிக்கும். சர்வதேச கவனங்களையும் ஈர்க்கும்.

மேற்குறிப்பிட்டவாரான வடக்கு கிழக்கைச் சேர்ந்த பல்வேறு குழுக்களையும் பிரதிநிதிகளையும் கொண்ட ஒரு மக்கள் தலைமைக் குழு இருக்கும் பொழுது ஈழத் தமிழர்கள் பலம் வாய்ந்த சக்தியாக இருப்பது மட்டுமல்ல பல செயற்பாடுகளை ஆரோக்கியமாகவும் முன்னெடுக்கலாம். மக்கள் இயக்கம் ஒன்று உருவாகலாம். இதற்கு கட்டுப்பட்டதாக அல்லது இதன் வழிகாட்டலில் செயற்படுபவர்களாக சக குழுக்கள் கட்சிகள் இருக்கலாம். குறிப்பாக புலம் பெயர் தேசங்களில் பலமான சக்தி ஒன்று உள்ளது. இவர்களுக்கு சரியான தலைமைத்துவமின்றி வெறுமனே புலி கொடியுடன் புலிகள் முன்னெடுத்த அரசியலையே தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கின்றனர். விடுதலைப் புலிகளின் அரசியல் தோல்வியடைந்துவிட்டது என்பதை புரிந்து கொள்வதுடன் ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும். ஆனால் ஈழத் தமிழர்கள் மீதான ஒடுக்குமுறை மட்டும் தொடர்கின்றது. இந்த ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்து எவ்வாறு விடுதலை பெறுவது என்பதே இன்று எம்முன் உள்ள கேள்வி. விடுதலைப் புலிகளின் கொடி என்பது ஒரு இயக்கத்தின் கொடி. இன்று அவ்வாறான ஒரு இயக்கம் ஈழத்தில் இல்லை. ஏன் சர்வதேசங்களில் கூட இல்லை. ஆகவே விடுதலைப் புலிகளைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் ஈழத் தமிழர்கள் நிற்கின்றார்கள்.

வடக்கு கிழக்குத் தமிழரைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஈழத் தமிழ் தேசத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒரு கொடி இல்லை. ஆகவே மேற்குறிப்பிட்ட மக்கள் இயக்கத் தலைமையானது இவ்வாறான ஒரு கொடியை உருவாக்குவது தொடர்பாக சிந்திக்கலாம். மேலும் ஈழத் தமிழர்கள் தொடர்பான எந்த ஒரு முடிவையும் மேற்குறிப்பிட்ட தலைமைக்குழுவை கலந்து ஆலோசித்தே புலம் பெயர் சமூகங்கள் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளை விதிக்க வேண்டும். மேலும் இம் மக்கள் தலைமையே புலம் பெயர் சமூகங்களில் ஈழத் தமிழர்களை யார் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றார்கள் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். அவ்வாறானவர்களே ஈழத் தமிழர்கள் தொடர்பான கருத்துகளை கோரிக்கைகளை சர்வதேச தளங்களில் முன்வைக்க அதிகாரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறான ஒருமுகப்பட்ட கூட்டுச் செயற்பாடே சிதறிக்கிடக்கின்ற ஈழத் தமிழர்களையும் குழுக்களையும் கட்சிகளையும் ஒன்றினைத்து பலமிக்க தலைமைத்துவத்தின் வழிகாட்டலில் ஈழத் தமிழர்கள் தம் மீதான ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்து விடுதலைபெற வழிவகுக்கும் .

இவ்வாறான ஆரோக்கியமான ஒன்றுபட்ட செயற்பாடுகளை ஈழத் தமிழர்கள் முன்னெடுக்காதவரை ஈழத் தமிழர்களின் விடுதலை என்பது வெறும் கனவு மட்டுமல்ல நூறு வருடங்களுக்குள் ஈழத்தில் தமிழ் இனம் என ஒன்று இருந்ததற்கான அடையாளமே இல்லாமலும் போகலாம்.
தெரிவு ஈழத் தமிழர்களின் கைகளில்….அவர்களைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற தலைமைகளின் கைகளில்…
மீராபாரதி

சிந்துவெளி, கீழடி, திராவிடம், தமிழ், சங்க இலக்கியங்கள் – ஒர் பார்வை

ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் கீழடி நாற்பது என்ற தலைப்பில் சன் தொலைக்காட்சியில் ஐந்திலிருந்து ஏழு நிமிடங்கள் மட்டுமே நீளமுடைய தொடர் நிகழ்வொன்றை நாற்பது நாட்களுக்கு நிகழ்த்தினார். அந்த நிகழ்விலிருந்து நான் பெற்றுக்கொண்ட தகவல்களை இங்கு குறிப்புகளாக பதிவு செய்கின்றேன். இவ்வாறு பதிவு செய்வதற்கான முதல் காரணம் நான் எழுதிக் கற்பதற்காகும். இரண்டாவது இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக அறிமுகமற்ற எனது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதுமாகும்.

வழமையாக இவ்வாறான முக்கியமான ஆய்வுரைகள் குறைந்தது அரை மணித்தியாலங்களுக்கு மேலாக இருப்பவை. ஆனால் இந்த அவசரமான உலகில் இவ்வாறான விடயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காது ஐந்து நிமிடங்களில் கேட்டுக் கடக்கவே விரும்புகின்றனர். ஆனால் பகிடிகள் என்ற பெயரில் மிக மோசமாக ஒளிபரப்புவதையும் ஆண்மைய தனிநபர் விலாச சினிமாக்களையும் பல மணித்தியாலங்கள் சலிக்காது பார்க்கின்றனர். இவ்வாறான ஆய்வுரைகளை மட்டும் கேட்பதற்குச் சலிப்படைகின்றனர். உண்மையில் நீண்ட நேரங்களை ஒதுக்கி இவ்வாறன உரைகளைத்தான் நாம் கேட்க வேண்டும். இல்லையெனில் லொமொரியா கண்டத்திலும் குமரிக்கண்டத்திலும் தமிழர்கள் இருந்தார்கள். கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த குடி என எந்த வரலாற்று ஆதாரங்களுமின்றி சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். இவ்வாறான குறுகிய புரிதல்களிலிருந்து விலகி நம்மையும் புதிய தலைமுறையினரையும் ஆய்வடிப்படையிலான தரவுகளின் மூலம் வழிநடாத்த இந்த உரைகள் பயன்படலாம்.

ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் சிந்துவெளி, சங்க இலக்கியம், கீழடி தொடர்பான சிறு குறிப்புகளையும் அவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்புகளையும் நாற்பது பகுதிகளில் விளக்குகின்றார். இதன் மூலம் திராவிட மொழிகள், தமிழ் மொழி, தமிழர் பண்பாடு, அதன் தொன்மங்கள், தொடர்ச்சிகள் என்பவற்றைத் அறிந்துகொள்ளலாம். இதனை உலகில் வாழும் தமிழர்கள் அனைவரும் கேட்பது மிகவும் பயனுள்ளதாகும். தமிழ் உணர்வு, தமிழ் தேசிய உணர்வு என்பன இந்த வரலாற்றுத் தொன்மங்களிலிருந்தும் உண்மைகளிலிருந்தும் கட்டப்படவேண்டும். உருவாக வேண்டும். இதுவரை இந்த உரைகளை நூற்றுக்கும் குறைவானவர்களே கேட்டுள்ளார்கள். ஆகவே நீங்களும் கேட்டு பலரும் கேட்கும் வகையில் பகிர்ந்து பங்களியுங்கள்.

இப் பதிவில் வருகின்ற அனைத்து தகவல்களும் ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் கூறியவை. இவரது உரையை நேரடியாக கேட்க விரும்புகின்றவர்கள் இங்கு அழுத்தலாம். அவரது உரையை கேட்பதே அழகான ஒரு அனுபவம். மேலும் தமிழில் கற்றுப் பயனில்லை என்பவர்களுக்கு ஆர்.பாலகிருஸ்ணன் அவர்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றார். தமிழில் கற்றது மாத்திரமல்ல இந்தியாவில் தமிழில் ஐஏஎஸ் பரிட்சை எழுதி சித்தியடைந்த முதல் தமிழராக இருக்கின்றார். இவரின்பின் இதுவரை யாரும் தமிழில் எழுதவில்லை என்பதனால் இவரே கடைசியானவராகவும் இருப்பது துர்பாக்கியமானதாகும்.

சிந்துவெளி

சிந்துவெளி நாகரிகம் - தமிழ் விக்கிப்பீடியா

அன்றைய இந்தியப் பிரதேசமான இன்றைய பாக்கிஸ்தானின் மொகஞ்சதாரோ ஹரப்பா பகுதிகளில் புகையிரதபாதை அமைக்கும் பொழுது நல்ல உறுதியான செங்கற்களை வேலை செய்தவர்கள் கொண்டுவந்து கொட்டினார்கள். இது எங்கிருந்து கிடைத்தன எனத் தேடியபோது தற்செயலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆரம்பமானதுதான் சிந்துவெளி அகழ்வாய்வுகள். ஜோன் மார்சல் (John Marshall ) அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற அகழ்வாய்வின் பயனாக 1924ம் ஆண்டு சிந்துவெளிப் பண்பாட்டின் தொன்மை தொடர்பாக தகவல்களை வெளியிட்டார். இது தொல்லியல் ஆய்விலும் இந்திய வரலாற்றிலும் பல அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது. சிந்துவெளி அகழ்வாய்வுகளின் முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு செங்கல். இலட்சக்கணக்கான உறுதியான சுட்ட செங்கல் சிந்துவெளி மனித நாகரிகத்தை மீட்டுக் கொடுத்தது. சிந்துவெளி பண்பாடு என்பது எகிப்து நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகம் போன்றவற்றுடன் ஒப்பிடக்கூடியது. நிகர்கர் என்ற இடமே சிந்து வெளியின் முன்னோடி நகரம். சிந்துவெளி நாகரிக நகரப் பண்பாட்டின் உச்சக்கட்டம் கி.மு 2500 ஆரம்பித்து 1900 நலிவடைந்து விடுகிறது. 14 சிந்து வெளியின் தெற்கு எல்லை மராட்டியத்தில் உள்ள தைமாபாத் ஆக மாறுவதற்கு சாத்தியங்கள் உள்ளன.  ஆனால் இந்திய தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகள் கங்கைச் சமவெளியில் வடமேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கியே நடைபெற்றன. தென்னிந்திய பகுதிகளில் இவ்வாறான பழங்கால நாகரிகங்கள் இல்லை எனக் கருதப்பட்டு அகழ்வாய்வுகள் நடைபெறவில்லை. ஆனால் கீழடி அகழ்வாய்வுகள் இவ்வாறான கருத்தாக்கங்களை மாற்றியமைத்தன.

சிந்துவெளி நாகரிகம் - தமிழ் விக்கிப்பீடியா

கீழடி

இதுவரை தென்னாசியாவில் சிந்துவெளி ஆய்வுகளே முதல் நகரப் பண்பாடுகள் உச்சக்கட்டமாக இருந்தமைக்கான தொல்லியல் ஆய்வுகள் சான்றுகளாக காணப்பட்டன.  இரண்டாவதாக கங்கை நதி நகரமயப் பண்பாடு இருந்ததாக கூறப்பட்டது. தென்னிந்தியாவில் நகரமயப் பண்பாடு இருந்ததற்கான ஆதரங்கள் இல்லை எனக் கூறப்பட்டது. ஆனால் தமிழகத்தில் அரிக்கன்மேடு, ஆதிச்சநல்லூர், அழகன்குளம் எனப் பல இடங்களில் தொல்லியல் ஆய்வுகள் நடைபெற்றிருப்பினும் கீழடிதான் தென்னிந்தியாவில் நகரமயப் பண்பாடு இருந்தமைக்கான ஆதாரங்களை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கின்றது.

சுரன்': ஆர்ய வஞ்சத்தின் பிடியில் கீழடி!

கீழடிக்கு முன் கீழடிக்குப் பின் என்பது காலம் குறித்த வரையறையல்ல கருத்தாக்கம் குறித்த வரையரையாகும். பாலசுப்பிரமணிம் என்பவர் 40 ஆண்டுகளாக கீழடியில் தொல்லியல் ஆய்விற்கான சான்றுகள் இருப்பதாக கூறினார். ஆனால் யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆனால் கீழடிக்குப் பின்பு மாணிக்கம் என்ற ஆசிரியர் சிவலையில் தொல்லியல் ஆய்விற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறிய மூன்று மாதங்களுக்குள் அதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்றன.. இதற்கு காரணம் கீழடிக்குப் பின் ஏற்பட்ட உடனடி விளைவு எனலாம். கீழடியில் காணப்படுகின்ற செங்கற்கள், மட்பாண்டம், நெசவு, சாயப்பட்டறை, அணிகலங்கள் போன்ற பல பொருட்கள் தொடர்பாக சங்க இலங்கியங்கள் தெளிவாக பதிவு செய்கின்றன. இவை தென்னாசியாவில் இரண்டாவது நகர்மய பண்பாடு தென்னிந்தியாவில் இருந்ததை உறுதிசெய்கின்றன. சிந்து வெளிப் பண்பாடு காலத்தால் முந்தியதால் இருப்பினும்  எதிர்கால தொல்லியல் அறிவியல் ஆய்வுகள் கீழடி சம காலப் பண்பாடா அல்லது அதற்குச் சற்றுப்பிந்தியதா என்பதை உறுதிசெய்யலாம்.

கீழடி அகழாய்வு: தமிழக அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்காததால் நிலம் வழங்க விவசாயிகள் மறுப்பு! |

2 கீழடியில் 110 ஏக்கரில்  பத்து வீதமான தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகளே இதுவரை நடைபெற்றுள்ளன. இவற்றில் நகரமய பண்பாட்டிற்கான செங்கல் கட்டிடங்கள், குடியிருப்பு கட்டுமானங்கள், குடிசனத்தொகை, அமைப்புமுறை, மக்கள் தொகை, வணிகம், பொருளாதாரம் எனப் பன்முக தன்மை வாய்ந்த செயற்பாடுகள் வாழ்வியல் நடைமுறைகள் இருந்தமைக்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன. மேலும் நீளமான நேரத்தியான செங்கல் சுவர்கள், பலவகையான வடிகால் வசதிகள், வீடுகளின் ஓடுகளில் மழை நீர் வடிவதற்கான வழிகள், வணிகர் நூர்வோர் பொழுது போக்கு அம்சங்கள் போன்ற ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன. குறைந்த நிலப்பரப்பில் அதிகமான மக்கள் வாழ்ந்து இருப்பதுடன்  கீழடி மதுரைக்கு அருகில் இருப்பதும் சங்க இலக்கியங்களில் மதுரை நகரம் தொடர்பான பலவகையான சொல்லாடல்கள் இருப்பதுடன் மிகத் தெளிவான நகரப் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்துகின்றன. கீழடியில் சங்க இலக்கியங்களின் துணையுடன் மேலும் அகழ்வாய்வுகள் செய்யும் பொழுது பல ஆதாரங்கள் கிடைக்கலாம். 20 கீழடியில் ஒரு வைகைப் பண்பாடு இருந்திருக்கலாம். 200 கிலோமீற்றர் தூரம் மட்டுமே கொண்ட வைகை நதியோரம் தொல்லியல் ஆய்விற்குரிய 293 இடங்கள் உள்ளதென கணித்துள்ளனர். இவற்றை அகழ்வாய்வு செய்யும் பொழுது குறிப்பிட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட துடிப்போடு இயங்கிய வாழ்வியல் நாகரிகம் இருந்திருக்கலாம் என்பதை கண்டடையலாம் என்கின்றனர்.

8 தமிழ் எழுத்து

தமிழ் எழுத்துகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் - தமிழ் விக்கிப்பீடியா

பொதுவாக அசோகன் காலத்தில்தான் பிராமி எழுத்துகள் ஆரம்பித்தது எனக் கூறுவதுண்டு. ஆரம்பகால தமிழ் எழுத்துகளை தமிழ்பிராமி அல்லது தமிழி எனவும் கூறுவதுண்டு. கீழடியில் மண்ணடுக்குகளின் அடிப்படையில் கரிமக்கால கணிப்புகளின்படி செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளில் தமிழி எழுத்துக்களின் காலகட்டத்தை பின்நோக்கி நகர்த்தியுள்ளது. பிராமி, தமிழ் பிராமி, தமிழி என்ற எழுத்துகள் எதுவாகினும் இதன் காலத்தை சற்றுப் பின்நோக்கி நகர்த்தியுள்ளது எனலாம். ஏனெனில் கீழடியில் தமிழி எழுத்துக்கும் முற்பட்ட பானைக் கீறல்கள் கிடைத்ததுள்ளன. தமிழின் எழுத்து வடிவம் இந்த கீறல்களின் ஆரம்பமாக இருக்கலாம். மிக கீழ் அடுக்குகளில் பானைக் கீறல்களும் அதற்கு அடுத்த மேல் தட்டில்  கீறல்களும் தமிழி எழுத்துகளும் அதற்கும் அடுத்த மேல் தட்டில் தமிழி எழுத்துகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளமை முக்கியமான ஆதாரங்கள். இது எழுத்துக்களின் பரிணாம அல்லது படி முறை வளர்ச்சியா என்ற எண்ணங்களையும் சிந்துவெளியில் காணப்பட்ட எழுத்துகளின் தொடர்ச்சியா என்ற எண்ணங்களையும் எழுப்பியுள்ளது. ஐராவதம் மகாதேவன் (Iravatham Mahadevan ) சிந்துவெளியிலும் கீழடியிலும் காணப்பட்ட கீறல்களுக்கிடையில் 225 307 365 318 347 ஒற்றுமை உள்ளது என்கின்றார்.

Keeladi: Unearthing the 'Vaigai Valley' Civilisation of Sangam era Tamil Nadu - The Hindu

சங்க இலக்கியம்

11 சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்கள் ஒரு வரலாற்று ஆவணம். வெறும் புனைகதையோ புராண இதிகாசமோ அல்ல. அதை அடிப்படையாக கொண்டு பல வரலாற்று ஆதாரங்களை நாம் தேடலாம். அறிந்தததை மட்டுமல்ல அறியாததையும் அறியலாம். சங்க இலக்கியங்கள் நகரமய வாழ்வின் ஆதாரங்கள் என்பதை உறுதி செய்கின்றது. இருப்பினும் இவை வெறுமனே நகரம் பற்றிய பதிவல்ல ஒரு பண்பாட்டின் பதிவு. பொதுவாக இந்தியாவில் அகழ்வாய்வுகள் செய்யும் பொழுது அதற்குறிய இலக்கியம் கிடைக்காது. இலக்கியம் பேசுகின்ற இடங்கள் தொடர்பான அகழ்வாய்வுத் தடங்கள் இல்லை. அந்தவகையில் சங்க இலக்கியமும் கீழடியும் மட்டுமல்ல சிந்துவெளியும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கின்றன. சிந்துவெளி தொடர்பான மீள் நினைவுகளே சங்க இலக்கியம் எனலாம். மேலும் சங்க இலக்கியம் தெளிவாக மனிதர்கள், நகரங்கள், மன்னர்கள் அவர்களின் நண்பர்கள் எதிரிகள் போன்றவற்றை தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றன. மேலும் பல பெண் கவிஞர்களும் கல்வியின் பரவலும் இருந்தமைக்கான ஆதாரங்களும் உள்ளன. ஆகவே சங்க இலக்கியம் கீழடிக்ககான கையேடு மட்டுமல்ல தமிழ் நாட்டின் அகழ்வாய்வுக்கான கையேடு என்பதில் எந்த ஐயமுமில்லை.

அந்த நாள் 02: சிந்துவெளி சொல்லும் ரகசியம் | அந்த நாள் 02: சிந்துவெளி சொல்லும் ரகசியம் - hindutamil.in

கீழடிக்கும் சங்க இலக்கியத்திற்குமான முக்கியத்துவம் என்பது வியப்பானது அல்ல. ஏனெனில் சிந்துவெளியை பற்றி பேசும் போதெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை பேசும் காலங்களில் கீழடியைப் பற்றி பேசும் பொழுது சங்க இலக்கியத்தை எப்படி பேசாமல் விடுவது. நகரமயப் பண்பாட்டின் அமைப்பு, செங்கல் கட்டுமானம், பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள், நெசவு, சாயப்பட்டறை, அணிகளங்கள், தொழிற்கூடங்கள், மண்பாண்டத் தொழில் எனப் பல விடயங்கள் சிந்துவெளி, கீழடி, சங்க இலக்கியம் என்பவற்றுடன் தொடர்பாகவும் பொதுவாகவும் உள்ளன. மேலும் சேர சோழ பாண்டியர்களின் தமிழ் அடையாளத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.19 சங்க இலக்கியம் என்பது மென்பொருள் எனின் சிந்துவெளி வன்பொருள் எனலாம். 18

தொல்லியல் ஆய்வுகள்
1904 அலேக்சாண்டர் ரே (Alexander Rea) ஆதிச்ச நல்லூரில் தொல்லியல் சான்றுகளுக்கான அகழ்வாராச்சிகள் செய்யலாம் என்றார். 100 வருடங்களின் பின்பு 2004 ம் வரை அது கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை. 2004 மீண்டும் ஆதிச்ச நல்லூரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராச்சி முடிவுகள்  தொடர்பான அறிக்கை 15 வருடங்களின் பின்பும் இதுவரை வெளிவரவில்லை. சிந்துவெளி பொது வெளியில் அறியப்பட்ட 1924 ஆண்டு சிந்துவெளி தொடர்பான திராவிட கருதுகோள் என்ற கருத்தை சுனில் குமார் சட்டர்ஜி (suniti kumar chatterji) முன்வைத்தார். ஆனால் அதைப் பின்பற்றி எந்த ஆய்வுகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை. கே.என். டிக்சித் (K.N. Dikshit) சிறந்த தொல்லியல் ஆய்வாளார் 1937-44 வரை இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்தவர். மொகஞ்சதாரவில் அகழ்வாரச்சி வேலை செய்தவர். சிந்து வெளிப் பண்பாட்டை உலத்திற்கே அறிவித்த ஜோன் மார்சலுடன் வேலை பார்த்தவர். இவர் 1935 சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்றிய போது சிந்து வெளிப்பண்பாட்டின் முக்கிய அடையாளம் சங்கு வளையல். இது இன்றுவரை குஜராத் பகுதியில் உள்ளது. இந்தியாவில் சங்கு குளித்தலும் சங்கு அறுக்கும் தொழிலும் தென்பகுதியில் கொற்கை திருநெல்வேலி வட்டாரங்களில் இருந்திருக்கலாம் என தீர்க்கதரிசனமாக கூறினார். இந்த அகழ்வாரச்சியை செய்தால் சிந்துவெளிக்கு சமகால  பண்பாட்டோ அல்லது அதற்கு சற்றுப்பிந்திய சான்றுகள் கிடைக்கலாம் என்றார். ஆனால் 84 ஆண்டுகள் இவ்வாறான அகழ்வாராச்சிகள் நடைபெறவில்லை. இப்பொழுது கொற்கை, கீழடி போன்ற இடங்களில் சங்கு வளையல்கள் கிடைக்கின்றன. அன்று அவர் தனது அனுபவ அறிவால் உண்மையைத் தேடுகின்ற நோக்கத்தில் சொன்னதை யாரும் அக்கறைப்படவில்லை. ஆனால் கீழடிக்குப் பின் அரிக்கமேடு, கொடுமணல், பொருந்தல் போன்ற இடங்களில் ஆய்வுகள் நடந்துள்ளன. இங்கு அருட்காட்சியகம் அமைக்கும் வேலைகளும் நடைபெறுகின்றன .தடயம் கிடைக்கவில்லை என்பது தடயம் இல்லை என்பதற்கான தடயம் அல்ல. 

21 பல்வேறு வகையான தொல்லியல் ஆய்வு முறைகள் உள்ளன. அவற்றைக் கொண்டு ஆய்வுகள் செய்யும் பொழுது மேலும் பல உண்மைகளையும் தொல்லியல் சான்றுகளையும் கண்டறியலாம்.
நன்றி ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்
மீராபாரதி

https://frontline.thehindu.com/other/article30205145.ece

https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20180910-rakhigarhi-dna-study-findings-indus-valley-civilisation-1327247-2018-08-31

1 கீழடி நாற்பது அறிமுகம்
https://www.youtube.com/watch?v=PHDQ-AjUkf4

2 கீழடி நகர நாகரிகம்
https://www.youtube.com/watch?v=e8jtO4CHKB0

3 சிந்துவெளி செங்கல் சுவர் கீழடி செங்கல் கட்டுமானம்
https://www.youtube.com/watch?v=qLHWHd_neUs&t=4s

4 கீழடி கருப்பு சிகப்பு மண்பாண்டங்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=lNagP_4gRqQ

5 கீழடியில் பகடைக் காய்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=vcG37HsTitM

6 சங்க இலக்கியம் கீழடி உறைகிணறு
https://www.youtube.com/watch?v=hLelWyRaGCg

7 கீழடியில் வடிகால் வசதிகள்
https://www.youtube.com/watch?v=zgVLvZ97FnI

8 கீழடி பானைக் கீறல்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=GoCWP77e9cU

9 கீழடியின் முக்கியத்துவம் தமிழர் வருகையும்
https://www.youtube.com/watch?v=DwrWxh7-4ZI

10 கீழடியும் சமய வழிபாடுகளும்
https://www.youtube.com/watch?v=Gta_WF3XoGQ

11 கீழடி சங்க இலக்கியம்
https://www.youtube.com/watch?v=8LGPpHpzr3g

12 கீழடி தமிழி தமிழ்பிராமி
https://www.youtube.com/watch?v=gDnrUuX9fPg

13 கீழடி பானை ஓடுகள் தனிமனிதப் பெயர்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=XTtzcX6M4EQ&t=2s

14 சிந்துவெளியின் தெற்கு எல்ல தைமாபாத்
https://www.youtube.com/watch?v=YK2fFRTnmD0&t=1s

15 வில், புலி, மீன் சின்னங்களின் வேர்
https://www.youtube.com/watch?v=3mUs-naDfqI&t=1s

16 கீழ் கிழக்கு மேல் மேற்கு  சிந்துவெளி தமிழகம்
https://www.youtube.com/watch?v=tkpwkE3GtX0

17 சிந்துவெளி கீழடி காளைகள்
https://www.youtube.com/watch?v=vg-LeFq7_pc

18 சங்க இலக்கியம் வரலாற்று ஆவணமா?
https://www.youtube.com/watch?v=G6vqLJtlFqw

19 கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர், கொடுமணல், உறையூர், பூம்புகார், அரிக்கமேடு
https://www.youtube.com/watch?v=mM9Wz8pdNYA

20 கீழடி வைகைக்ககரை நாகரிகம்
https://www.youtube.com/watch?v=tDOoeox0OzI

21 தமிழக தொல்லியல்துறையும் கீழடியும்
https://www.youtube.com/watch?v=25wW5yvBbHM

22 சிந்துவெளி ஊர்ப் பெயர்கள் தமிழ்த் தொடர்பு
https://www.youtube.com/watch?v=yeyaJpAew3E&t=15s

23 சிந்துவெளி தமிழகம் ஊர்ப் பெயர்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=G27T0_C0qF8

24 சிந்துவெளி சங்க இலக்கியம் கடல் வணிகம்
https://www.youtube.com/watch?v=0Ovslr6wuTE

25 தமிழ் நிலம் சங்க இலக்கியங்கள் விலங்குகள்
https://www.youtube.com/watch?v=A5pvakCAnCc

26 தமிழ் நாடு சங்க இலக்கியங்கள் ஐந்திணை
https://www.youtube.com/watch?v=D8_CAKsDTnI

27 இந்திய துணைகண்ட வரலாறும் கீழடியும்
https://www.youtube.com/watch?v=74nxYL2xWhM

28 சிந்துவெளி திராவிட கீழடி தமிழர் நாகரிகங்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=Mm1fjk2Kck0

29 சிந்து வெளி – வைகை நதிப் பண்பாடுகள்
https://www.youtube.com/watch?v=41U5kek3-sc

30 கீழடி – ஈரடி 1330
https://www.youtube.com/watch?v=sh47iF8gmds

31 கீழடி அகழ்வாய்வுகளும் 24 மொழிகளில் வெளியீடும்
https://www.youtube.com/watch?v=GciJmGRqQ6k&t=3s

32 தமிழகம் கீழடி நெசவுத் தொழில்
https://www.youtube.com/watch?v=9pZbLnWzEu4

33 சிந்து சமவெளி கோழிச்சண்டை
https://www.youtube.com/watch?v=6Nl71-WNNSg

34 கீழடி மதுரை அகழ்வாய்வுகள்
https://www.youtube.com/watch?v=yHI8TPesBgw

35 சிந்து சமவெளி தமிழக நகரப் பண்பாடு காலங்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=d23Ed4FeYoQ

36 சங்க இலக்கியம் காற்று திராவிட தமிழக நிலப்பரப்பு
https://www.youtube.com/watch?v=aOtGOHJJ5Pk

37 சிந்து சமவெளியும் திராவிட மொழிகளும்
https://www.youtube.com/watch?v=7_Asof82dss

38 கீழடி புதிய வெளிச்சங்கள் தமிழ் தொன்மங்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=b3lslQv4Mg0

39 கீழடிக்கு முன் பின்
https://www.youtube.com/watch?v=c05vM3OSv-g

40 சங்க இலக்கிய பின்னனியில் கீழடி சொல்வது என்ன?  https://www.youtube.com/watch?v=5-rBNCgkW-k

Posted by: மீராபாரதி | December 11, 2020

The Movie Funny Boy is hurting Tamils

The Movie Funny Boy is hurting Tamils

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் மற்றும் உரை

It is very difficult to create a film, which needs tons of financial and human support. Nonetheless, the commitment of the actors and directors’ skills and knowledge play a pivotal role in making a movie great. In this aspect, some actors did a commendable job in Funny Boy, especially the child actor Arush Nand.

Deepa Mehta Speaks On Her New Film Funny Boy -

Now, I have great respect for Deepa Mehta, due in part to some of her previous work. As such, I had great expectations going into her latest project. Another reason for the high expectations was that the movie is based on the great novel ‘Funny Boy,’ which readers like very much. Unfortunately, the movie is not that great and I did not feel good about it because I could not connect with it. The reasons are:

Since the main character is a Tamil gay from Colombo, I don’t think that the character should be act by a Tamil gay.  I agree that the film director has the power to decide who is the person best suited to act in the movie but when s/he selects an actor, s/he should represent the real character of the story. This was missing in this movie.

funny boy • groundreport.in

I know there are different types of colloquial in Tamil all over the world. Particularly in Illangai (Sri Lanka), there are Yalpanam, Vanni, Matakalapu, Upcountry, Colombo and Muslim colloquial Tamil exist. There’s also the difference between the upper class and lower class. This movie is based on an upper-class Colombo family who have a mixed heritage of Tamil and Sinhalese. Despite this, they mainly speak English and mix with Tamil and Sinhala.

Canada selects 'Funny Boy' for Oscar international feature film category | News | Screen

Most of the characters who speak three languages speak well in English and Sinhala but struggle to speak Tamil. While I can reasonably accept this, given they are meant to represent upper-class Colombo Tamils, I cannot accept that one of the important characters, who come from Yalppanam, speaks in the same awkward way. It is not the way Tamils speak; it is an insult to the language.

I again noticed the same problem with the Tamil refugees in the camp and Tamils in prison who, for some inexplicable reason, speak the Tamil language the way Sinhala people, who don’t know Tamil, speak. Not only this but the way these people were represented in the movie was not like Tamils but more similar to the Sinhalese. At no point did the film follow the character’s Tamil tradition and culture but were still paraded as Tamils.

It’s as if the film is killing the Tamil language, tradition and culture and against the Tamil’s struggle for their rights.

Funny Boy by Shyam Selvadurai - Penguin Books Australia

Another important scene which was disappointingly misleading was that Tamils or Tamil Tigers killed Sinhalese people before 1983. This movie is set in the period from the early 1970s to just after the 1983 genocide of Tamils. Until 1983 Tamil militants did not attack the ordinary Sinhala people. These kinds of scenes make the movie politically incorrect to disastrous extents and positions itself against Tamils and their struggle while indirectly supporting the Sri Lankan government. 

If the movie is meant to represent oppressed people and their story, the director should have taken the time to ensure s/he had not only a politically correct view but also a socially correct understanding of the situations s/he was portraying. If s/he still wished to stand with the oppressed people, then s/he should know to choose the actors from the oppressed people s/he so desires to represent. If s/he is not, then we know s/he works for oppressors.

Writing Myself into the Diaspora Shyam Selvadurai - The Santa Barbara Independent

The author, Shiyam Selvadurai, came from an upper-class Colombo family who mostly speaks in English even though he has Sinhalese and Tamil heritage, the latter of which he does not know how to speak. Therefore, it is difficult for him to judge the quality and correctness of Tamil in the movie. So, I think it’s the responsibility of the director, who has taken on the task of producing a live-action representation of the book, to have done the deep research on Tamils and their language and culture.

-peer reviewed and edited.

Please click here for a discussion about the movie

another discussion
my writing about this movie in Tamil

Older Posts »

Categories